Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení kvality (PEM / BPRZK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PEM / BPRZK - Řízení kvality, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Řízení kvality zkouška Neznámý 18.05.2018 01:00 0

Další informace

Obsah

1. Historie a vývoj jakosti.2. Vztahy jakosti a jiných disciplin.3. Globální a evropská politika jakosti, státní politika jakosti ČR.4. Legislativní požadavky v oblasti kvality.5. Legislativa životního prostředí a bezpečnosti práce po vstupu ČR do EU.6. Metody podpory a motivace v jakosti.7. Systém norem.8. Příručka jakosti.9. Audity.10. Metody a techniky analýzy a prevence rizik.11. Metody a techniky optimalizace kvality.12. Vybrané metody a techniky zlepšování optimalizace kvality, optimalizace a hodnocení v managementu kvality.13. Přednáška odborníka z praxe.1. Historie a vývoj jakosti. Základní pojmy v oblasti jakosti. Vývoj jakosti od starověku až po vznik Evropské charty jakosti. Osobnosti rozvoje jakosti.2. Vztahy jakosti a jiných disciplin. Propojení jakosti s managementem a ekonomikou.Propojení jakosti s matematikou a statistikou. Propojení jakosti s ochranou životního prostředí, bezpečnosti práce, etikou a jinými vědními disciplinami.3. Globální a evropská politika jakosti, státní politika jakosti ČR. Globální pojetí jakosti, požadavky EU v oblasti jakosti. Politika jakosti v ČR a orgány zabezpečující rozvoj jakosti v ČR.4. Legislativní požadavky v oblasti kvality. Změny vyplývající ze vstupu ČR do EU.Státní intervence do oblasti kvality. Legislativa kvality.5. Legislativa životního prostředí a bezpečnosti práce po vstupu ČR do EU. Odpady.Obaly. Vody. Chemické látky a přípravky.6. Metody podpory a motivace v jakosti. Ceny za kvalitu výrobků a služeb. Ostatníceny.7. Systém norem. Systém mezinárodních norem, nezbytnost vyplývající z globalizace.Význam a uplatnění HCCP, závaznost po vstupu do EU. Normy bezpečnosti práce.8. Příručka jakosti. Tvorba příručky. Příručka jakosti pro interní potřeby. Příručkajakosti pro zákazníky.9. Audity. Druhy auditů, zásady provádění auditů, program auditů.10. Úloha vrcholového vedení v manažerském systému kvality. Všeobecné požadavky namanažerské systémy kvality. Úloha vrcholového vedení v oblasti plánování,odpovědnosti a komunikaci.11. Metody a techniky analýzy a prevence rizik. Metoda FMEA, FTA, POKA-YOKE.12. Vybrané metody a techniky zlepšování optimalizace kvality, optimalizace ahodnocení v managementu kvality. Metody zlepšování kvality. Metody optimalizacea hodnocení kvality.13. Přednáška odborníka z praxe.

Získané způsobilosti

Studenti poznají globální i národní pojetí jakosti a legislativní požadavky spojené s jakostí. Poznají systém norem kvality, jejich zavádění a poznají význam auditů. Znalosti si rozšíří o poznání vybraných metod zlepšování kvality a předcházení rizik.

Literatura

GABRYŠOVÁ, M., VODÁK, J. Management of intellectual capital in companies applying knowledge management. In 6th International Scientific Symposium on Business Administration, GLOBAL ECONOMIC CRISIS AND CHANGES. Restructuring Business System: Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors. Frýdek - Místek: Printing Office Kleinwächter, 2010. ISBN 978-80-7248-594-9.GABRYŠOVÁ, M. Řízení jakosti A. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2009. ISBN 978-80-7248-524-6.VEBER, J. a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1782-1.NENADÁL, J. Total Quality Management: principles approaches processes (vybrané kapitoly). Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 2003. ISBN 83-88402-24-2.NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-110-0.BEDNARČÍK, Z. Mezinárodní systémové standardy (vybrané kapitoly). Karviná: SU OPF, 2009. ISBN 978-80-7248-532-1.Ministerstvo zemědělství, Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny, čj.: 18559/2010-17000, Praha, 2010. http://eagri.cz/public/web/file/106403/_2010_2.pdf. TRÁVNIK, A. Řízení jakosti. Brno: MZLU, 2005. ISBN 80-7157-558-7.Všeobecné požadavky na systém kritických bodů (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci.

Požadavky

70% účast na seminářích, průběžný test, písemná zkouška

Vyučující

Ing. Petr VLČEK