Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a ekonomika nevýrobní sféry (PEM / EENS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PEM / EENS - Řízení a ekonomika nevýrobní sféry, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Cílem předmětu je objasnění základních východisek spojených s řízením a ekonomikou nevýrobních oblastí národního hospodářství. Jedná se o charakteristiku specifik odvětví kultury, sportu, školství a zdravotnictví, jejich ekonomického a společenského významu, způsobů financování a řízení v rámci jednotlivých organizačních složek. Součástí je i stručná charakteristika neziskových organizací, jakožto nejčastější právní formy podnikání v této sféře.1. Charakteristika nevýrobní sféry2. Organizační a institucionální zabezpečení kultury v ČR3. Ekonomika a řízení odvětví kultury4. Organizační a institucionální zabezpečení sportu v ČR5. Ekonomika a řízení odvětví sportu6. Organizační a institucionální zabezpečení školství v ČR7. Ekonomika a řízení školství8. Organizační a institucionální zabezpečení zdravotnictví a sociálních služeb v ČR9. Ekonomika a řízení zdravotnictví a sociálních služeb10. Neziskové organizace11. Ekonomika a řízení neziskových organizací12. Dotační a grantová politika státu a EU pro dotčené oblasti13. Případové studie

Získané způsobilosti

Cílem předmětu je objasnění základních východisek spojených s řízením a ekonomikou nevýrobních oblastí národního hospodářství. Jedná se o charakteristiku specifik odvětví kultury, sportu, školství a zdravotnictví, jejich ekonomického a společenského významu, způsobů financování a řízení v rámci jednotlivých organizačních složek. Součástí je i stručná charakteristika neziskových organizací, jakožto nejčastější právní formy podnikání v této sféře.

Literatura

SVOBODA, E., BITTNER, L., SVOBODA, P. Moderní přístupy v řízení podniků v novém podnikatelském prostředí. Praha: Profesional Publishing, 2006. ISBN 80-86946-12-6.POLIÁN, M. Organizace a činnost veřejné správy. Praha: Prospektrum, 2001. ISBN 80-7179-748-0.REKTOŘÍK, J. A KOL. Organizace neziskového sektoru. Praha: EkoPress, 2007. ISBN 978-80-8629-25-5.DRUCKER, P. F. Řízení neziskových organizací. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-38-1.SVOBODA, K., GROSPIČ, J., VEDRAL, J., PLÍŠEK, M. Územní samospráva a státní správa. Praha: Eurounion, s.r.o., 2000. ISBN 80-85858-90-8.POMAHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-748-0.MOLDÁN, B. Ekologie, demokracie, trh. Praha: MŽP ČR, 1992. ISBN 80-85368-19-6.PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy. Praha: Victoria Publishing, 1996. ISBN 80-7187-024-2.FORET, M. Komunikace s veřejností. Brno: MU, 1994. ISBN 80-210-1034-7.KOL. AUTORŮ. Koordinace postupu zpracování územně plánovací dokumentace a návrhu komplexních pozemkových úprav. 1. vyd. Brno: MMR ČR, 1999. ISBN Bez ISBN.ŠIMÁK, L. Krizový management vo verejnej správe. 2. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2001. ISBN 80-88829-13-5.KOONTZ, K., WEIHRICH, H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993. ISBN 80-85605-45-7.ŠULEŘ, O. Manažerské techniky II. Olomouc: Rubico, 1997. ISBN 80-85839-19-9.HAMAGAN, T. J. Marketing pro neziskový sektor. Praha: Management Press, 1996. ISBN 80-85943-07-7.KOL. AUTORŮ. Příručka pro zastupitele měst a obcí. 2. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80-210-1939-5.DRUCKER, P.F. Řízení v době velkých změn. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-78-6.Schelle, K. Vývoj veřejné správy v letech 1848 - 1948. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-25-4.

Požadavky

Návštěva firmy a zpracování zprávy dle vzoruPrůběžný test (minimum je 60% úspěšnost)

Garant

Ing. Žaneta RYLKOVÁ, Ph.D.

Vyučující

Ing. Žaneta RYLKOVÁ, Ph.D.