Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti B (PEM / KRJB)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PEM / KRJB - Řízení jakosti B, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět vede studenty k poznání společenského významu jakosti, seznamuje s ukazateli jakosti, se strukturou současného řízení jakosti v rámci republiky s přihlédnutím k vývojovým tendencím a požadavkům vyplývajícím ze spolupráce se zeměmi EU. Poznatky jsou rozšířeny o moderní principy zabezpečování jakosti ve vyspělých státech světa (Japonska, USA, Západní Evropy), aby studenti získali všeobecnou orientaci o problematice jakosti. Znalost mezinárodních norem jakosti a jejich uplatňování dává studentům nezbytnou orientaci v požadavcích uplatňovaných v rámci tržního hospodářství a volného pohybu zboží v zemích EU. Studenti jsou také výrazně motivováni k důslednému sledování a řízení jakosti a tím je vytvářen základ pro zkvalitnění jakosti výrobků, služeb a vztahů v celospolečenském rozměru.1. Význam a vývoj jakosti.2. Podpora politiky jakosti v Evropě3. Státní politika jakosti v ČR.4. Evropská a národní ceny za jakost.5. Systém akreditace, zkušebnictví a certifikace, normy ISO 9000, ISO 14000.6. ISO 22000, HCCP, ostatní normy jakosti7. TQM8. Metody a nástroje zlepšování kvality.9. Metody a nástroje zlepšování kvality - 2. část10. Náklady na jakost.11. Role vědního managementu v zabezpečování kvality.12. Etické základy jakosti.

Získané způsobilosti

Studenti získají přehled o vývoji kvality v různých zemích a naučí se rozlišovat mezi správným a chybným pojetím kvality. Získají orientaci v různých formách podpory kvality ve světě i v domácích podmínkách, poznají úlohu managementu o zabezpečování kvality. Naučí se používat nástroje zlepšování kvality v rámci efektivního řízení.

Literatura

GABRYŠOVÁ, M. Řízení jakosti. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2006. ISBN 80-7248-366-8.NENADÁL, J. Základy managementu jakosti. Ostrava: VŠB TU, 2005. ISBN 80-248-0969-9.GABRYŠOVÁ, M. TQM. Komplexné manažerstvo kvality, Manažerstvo kvality, história, koncepty, metody. Bratislava: Mateides a kol., 2006. ISBN 80-8057-656-4.PETŘÍKOVÁ, R. A KOL. Lidé - zdroj kvality, znalostí a podnikových výkonů. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2002. ISBN 80-02-01419-1.NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-110-0.PLAŠKOVÁ, A. Metody a techniky analýzy a zlepšování kvality. Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-7079-119-5.

Požadavky

průběžný test, písemná forma zkoušky