Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení inovací (PEM / NKRAI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PEM / NKRAI - Řízení inovací, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Struktura výkladu:1. Inovace, inovační podnikání, inovační teorie2. Hodnocení a podpora inovací ve světě, v EU a v ČR3. Národní, odvětvové a regionální systémy inovací4. Získávání poznatků pro tvorbu inovací a management znalostí5. Kreativita a inovace jako zdroj konkurenceschopnosti6. Inovativní firma7. Základní přístupy k tvorbě firemní inovační strategie8. Instituce na podporu inovací ve firmách9. Transfer technologií do praxe a komercionalizace výsledku vědy a výzkumu10.Efektivní mechanismy pro zavedení inovace11.Financování inovací a inovačních procesů12.Rizikový kapitál13.Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví

Literatura

ČICHOVSKÝ, L. a kol. Inovace-generátor výkonnosti firmy. Praha: Adart, 2013. ISBN 978-80-87829-07-3.FRANKOVÁ, E. Kreativita a inovace v organizaci. Praha: Grada, 2011. ČICHOVSKÝ, L., J. BOHÁČEK a J. URBAN. Moderní pojetí inovací a jejich typologií pro praxi. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-904645-3-7.VLČEK, R. Strategie hodnotových inovací. Praha: Professinonal Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-048-5.ŠVEJDA, P. Inovační podnikání . Praha: AIPČR, 2007. ISBN 978-80-903153-6-5.CHOBOTOVÁ, M. Inovační podnikání. Distanční studijní opora. Karviná : SU OPF, 2006. ISBN 80-7248-367-6.PITRA, Z. Management inovačních aktivit. Praha: Professional Publishing, 2006. ISBN 80-86946-10-X.BARTÁK, J. Od znalostí k inovacím: tvorba, rozvíjení a využívání znalostí v organizacích. 1.vyd. Praha: Alfa nakladatelství, 190 s., 2008. ISBN 978-80-87197-03-5.TIDD, J., J. BESSANT a K. PAVITT. Řízení inovací. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1466-7.TIDD, J. a J. BESSANT. Strategic innovation management. Chichester: John Wiley, 2014. ISBN 978-1-118-45723-8.

Požadavky

Vypracování seminární práce, která bude studentem prezentovaná na semináři, a zároveň bude odevzdaná v elektronické podobě do systému IS STAG.Student vypracuje seminární práci v rozsahu do 10 - 15 stran na stanovené téma. Vypracovanou seminární práci vloží týden před zkouškou v elektronické podobě do informačního systému Stag. Kontrola bude provedena vyučujícím, který ohodnotí správnost vypracování práce bodovým ohodnocením.

Garant

Prof. Ing. Karel SKOKAN, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Monika CHOBOTOVÁ, Ph.D.