Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení inovací (PEM / NPRAI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PEM / NPRAI - Řízení inovací, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Struktura výkladu:1. Inovace, inovační podnikání, inovační teorie2. Hodnocení a podpora inovací ve světě, v EU a v ČR3. Národní, odvětvové a regionální systémy inovací4. Získávání poznatků pro tvorbu inovací a management znalostí5. Kreativita a inovace jako zdroj konkurenceschopnosti6. Inovativní firma7. Základní přístupy k tvorbě firemní inovační strategie8. Instituce na podporu inovací ve firmách9. Transfer technologií do praxe a komercionalizace výsledku vědy a výzkumu10.Efektivní mechanismy pro zavedení inovace11.Financování inovací a inovačních procesů12.Rizikový kapitál13.Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví

Literatura

ČICHOVSKÝ, L. a kol. Inovace-generátor výkonnosti firmy. Praha: Adart, 2013. ISBN 978-80-87829-07-3.FRANKOVÁ, E. Kreativita a inovace v organizaci. Praha: Grada, 2011. ČICHOVSKÝ, L., J. BOHÁČEK a J. URBAN. Moderní pojetí inovací a jejich typologií pro praxi. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-904645-3-7.VLČEK, R. Strategie hodnotových inovací. Praha: Professinonal Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-048-5.ŠVEJDA, P. Inovační podnikání . Praha: AIPČR, 2007. ISBN 978-80-903153-6-5.CHOBOTOVÁ, M. Inovační podnikání. Distanční studijní opora. Karviná : SU OPF, 2006. ISBN 80-7248-367-6.PITRA, Z. Management inovačních aktivit. Praha: Professional Publishing, 2006. ISBN 80-86946-10-X.BARTÁK, J. Od znalostí k inovacím: tvorba, rozvíjení a využívání znalostí v organizacích. 1.vyd. Praha: Alfa nakladatelství, 190 s., 2008. ISBN 978-80-87197-03-5.TIDD, J., J. BESSANT a K. PAVITT. Řízení inovací. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1466-7.TIDD, J. a J. BESSANT. Strategic innovation management. Chichester: John Wiley, 2014. ISBN 978-1-118-45723-8.

Požadavky

Vypracování seminární práce, která bude studentem prezentovaná na semináři, a zároveň bude odevzdaná v elektronické podobě do systému IS STAG.Student vypracuje seminární práci v rozsahu do 10 - 15 stran na stanovené téma. Vypracovanou seminární práci vloží týden před zkouškou v elektronické podobě do informačního systému Stag. Kontrola bude provedena vyučujícím, který ohodnotí správnost vypracování práce bodovým ohodnocením.

Garant

Prof. Ing. Karel SKOKAN, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Monika CHOBOTOVÁ, Ph.D.Prof. Ing. Karel SKOKAN, Ph.D.