Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení kvality pro manažery (PEM / NPRKM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PEM / NPRKM - Řízení kvality pro manažery, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Význam a vývoj jakosti.2. Koncepce řízení kvality ve vybraných zemích světa.3. Podpora politiky kvality v Evropě.4. Národní politika kvality.5. Evropská a národní cena za jakost.6. Znalostní management v systému kvality.7. Systém akreditace, zkušebnictví a certifikace. Systémy ISO norem.8. Řízení lidských zdrojů v systému kvality.9. Normy kvality a bezpečnost potravin.10. TQM, filosofie a podstata TQM, přínos a překážky realizace TQM.11. Metody zlepšování kvality. Benchmarking.12. Vybrané metody a techniky prevence rizik, zlepšování kvality a optimalizace v managementu kvality.13. Ekonomika kvality, etické základy kvality.

Získané způsobilosti

Studenti získají přehled o vývoji kvality v různých zemích a naučí se rozlišovat mezi správným a chybným pojetím kvality. Získají orientaci v různých formách podpory kvality ve světě i v domácích podmínkách, poznají úlohu managementu v zabezpečování kvality. Naučí se používat nástroje zlepšování kvality v rámci efektivního řízení a zajišťování společenské odpovědnosti.

Literatura

MAILLARD, P. Competitive Quality Strategies. London: Iste Ltd, 2013. ISBN 978-1-84821-451-4.MITRA, A. Fundamentals of Quality Control and Improvement. New Jersey, 2012. ISBN 978-0-470-22653-7.PETŘÍKOVÁ, R. Lidé - zdroj kvality, znalostí a podnikových výkonů. Ostrava: Dům techniky, 2002. ISBN 80-02-01490-1.GABRYŠOVÁ, M. Řízení jakosti. Karviná: SU OPF, 2006. ISBN 80-7248-366-8.Internetové stránky České společnosti pro jakost: www.csq.cz. GABRYŠOVÁ, M. Knowledge Management as an Important Tool for Company. Journal of Information, Control and Management Systems. Volume 6. Žilina: University of Žilina, 2008. KOŽÍŠEK, J., STIEBEROVÁ, B. Management jakosti I. Praha: České vysoké učení technické, 2010. ISBN 978-80-010-4568-8.GABRYŠOVÁ, M., VODÁK, J. Management of intellectual capital in companies applying knowledge management. In 6th International Scientific Symposium on Business Administration, GLOBAL ECONOMIC CRISIS AND CHANGES. Restructuring Business System: Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors. Karviná, 2010. ISBN 978-80-7248-594-9.NENADÁL, J. a KOL. Moderní systémy řízení jakosti: quality management. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 80-7261-071-6.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) číslo 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) číslo 852/2004 ze dne 29. dubna 2004, o hygieně potravin. NENADÁL, J. Total Quality Management: principles approaches processes (vybrané kapitoly). Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 2003. ISBN 83-88402-24-2.GABRYŠOVÁ, M. TQM. Komplexné manažerstvo kvality, Manažerstvo kvality, história, koncepty, metody. Bratislava: Mateides a kol.,, 2006. ISBN 80-8057-656-4.

Požadavky

Průběžný test, písemná zkouška

Vyučující

Ing. Pavel ADÁMEK, Ph.D.Ing. Petr VLČEK