Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a ekonomika nevýrobní sféry (PEM / PENS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PEM / PENS - Řízení a ekonomika nevýrobní sféry, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Cílem předmětu je objasnění základních východisek spojených s řízením a ekonomikou nevýrobních oblastí národního hospodářství. Jedná se o charakteristiku specifik odvětví kultury, sportu, školství a zdravotnictví, jejich ekonomického a společenského významu, způsobů financování a řízení v rámci jednotlivých organizačních složek. Součástí je i stručná charakteristika neziskových organizací, jakožto nejčastější právní formy podnikání v této sféře.Struktura výkladu:1. Charakteristika nevýrobní sféry2. Organizační a institucionální zabezpečení kultury v ČR3. Ekonomika a řízení odvětví kultury4. Organizační a institucionální zabezpečení sportu v ČR5. Ekonomika a řízení odvětví sportu6. Organizační a institucionální zabezpečení školství v ČR7. Ekonomika a řízení školství8. Organizační a institucionální zabezpečení zdravotnictví a sociálních služeb v ČR9. Ekonomika a řízení zdravotnictví a sociálních služeb10. Neziskové organizace11. Ekonomika a řízení neziskových organizací12. Dotační a grantová politika státu a EU pro dotčené oblasti13. Případové studie

Získané způsobilosti

Cílem předmětu je objasnění základních východisek spojených s řízením a ekonomikou nevýrobních oblastí národního hospodářství. Jedná se o charakteristiku specifik odvětví kultury, sportu, školství a zdravotnictví, jejich ekonomického a společenského významu, způsobů financování a řízení v rámci jednotlivých organizačních složek. Součástí je i stručná charakteristika neziskových organizací, jakožto nejčastější právní formy podnikání v této sféře.

Literatura

REKTOŘÍK, J. A KOL. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2002. ISBN 80-86119-60-2.NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu. Praha: ISV, 2000. ISBN 80-85866-68-4.HAMERNÍKOVÁ, B., KUBÁTOVÁ, K. Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. ISBN 80-90275-23-0.REKTOŘÍK, J. A KOL. Organizace neziskového sektoru. Praha: EkoPress, 2007. ISBN 978-80-8629-25-5.REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. Sociální a technická infrastruktura. Rukověť územní samosprávy. 3. díl. Brno-Praha: Masarykova univerzita, Institut pro místní správu Praha, 2002. ISBN 80-210-2956-0.SALAMON, L. M., ANHEIER, H. K. Nástup neziskového sektoru. Praha: Agnes, 1999. ISBN 80-902633-1-3.MAJDUCHOVÁ, H. A KOL. Neziskové organizácie. Bratislava: SPRINT, 2004. ISBN 80-88848-59-8.SODOMKA, V., ŠPOK, R. Průvodce Strukturálními fondy Evropské unie pro neziskový sektor. Praha: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2004. ISBN Bez ISBN.PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 3. akt. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-351-5.

Požadavky

Povinná účast na seminářích 60%Návštěva firmy a zpracování jednostránkové zprávy dle vzoruPrůběžný test (minimum je 60% úspěšnost).Zkouška kombinovaná.

Garant

Ing. Žaneta RYLKOVÁ, Ph.D.

Vyučující

Ing. Žaneta RYLKOVÁ, Ph.D.