Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení nákupu (PEM / PRIN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PEM / PRIN - Řízení nákupu, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Objasnění základních pojmů souvisejících s nákupem.2. Charakteristika zásobovací činnosti.3. Zajišťování a krytí potřeb4. Klasifikace druhů zásob5. Operativní řízení zásobování6. Strategické plánování nákupu7. Řízení informačních toků8. Výběr dodavatelů a proces hodnocení dodavatelů9. Řízení kvality nákupu10. Řízení nákupní logistiky11. Elektronické nakupování12. Nákupní centrum podniku a osobnost nákupce13. Organizační struktury nákupu

Získané způsobilosti

Student bude schopen realizovat a řídit podnikový nákup. Bude umět provádět výběr dodavatelů a zvolit optimální zásobovací režimy.

Literatura

KAPLAN, M., ZRNÍK, J. a kol. Jak levněji a lépe nakupovat. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-1145-1.TOMEK, J., HOFMAN, J. Moderní řízení nákupu podniku. Praha: MANAGEMENT PRESS, 1999. ISBN 80-85943-73-5.LUKOSZOVÁ, X. Nákup a jeho řízení. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-7078-674-4.KITA, J. Nákup a predaj. Bratislava: Sprint, 1998. ISBN 80-88848-28-8.TOMEK, G., TOMEK, J. Nákupní marketing. PraHa.Grada, 1996. ISBN 80-85623-96-X.LUKOSZOVÁ, X., GRASSEOVÁ, M., MENŠÍK, O. Řízení nákupu. Ostrava: EF VŠB-TU, 2000. ISBN 80-7078-674-4.PORTER, M. E. Konkurenční strategie. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-11-2.NĚMEC, F. Logistika. Karviná: OPF SU, 1995. ISBN 80-85879-24-7.M. Synek a kol. Manažerská ekonomika. Grada, Praha, 1996. ISBN 80-7079-133-0.KOTLER, P. Marketing Management. Praha: Victoria Publishing, 1992. ISBN 80-85605-08-2.GAMMON, J. S. Nákup a prodej. Praha: Readers International,, 1991. ISBN 80-901454-3-4.

Požadavky

průběžný test, zpracování seminární práce aukce v rámci jiné zátěže, písemná forma zápočtu