Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti A (PEM / PŘJA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PEM / PŘJA - Řízení jakosti A, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Historie a vývoj jakosti.2. Vztahy jakosti a jiných disciplin.3. Globální a evropská politika jakosti, státní politika jakosti ČR.4. Legislativní požadavky v oblasti kvality.5. Legislativa životního prostředí a bezpečnosti práce po vstupu ČR do EU.6. Metody podpory a motivace v jakosti.7. Systém norem.8. Příručka jakosti.9. Audity.10. Metody a techniky analýzy a prevence rizik.11. Metody a techniky optimalizace kvality.12. Vybrané metody a techniky zlepšování optimalizace kvality, optimalizace a hodnocení v managementu kvality.13. Přednáška odborníka z praxe.

Získané způsobilosti

Studenti poznají globální i národní pojetí jakosti a legislativní požadavky spojené s jakostí. Poznají systém norem kvality, jejich zavádění a poznají význam auditů. Znalosti si rozšíří o poznání vybraných metod zlepšování kvality a předcházení rizik.

Literatura

ONEIL, T. Quality Management Systems: 29 Most Asked Questions - What You Need To Know. 2013. ISBN 978-1-48-851729-7.GABRYŠOVÁ, M. Řízení jakosti A. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2009. PETŘÍKOVÁ, R. Lidé - zdroj kvality, znalostí a podnikových výkonů. Ostrava: Dům techniky, 2002. ISBN 80-02-01490-1.NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-110-0.BEDNARČÍK, Z. Mezinárodní systémové standardy. Karviná SU OPF, 2009. ISBN 978-80-7248-532-1.SHAFFER, L. Quality of Service 112 Success Secrets - 112 Most Asked Questions On Quality of Service - What You Need To Know. 2013. ISBN 978-1-48-852608-4.GABRYŠOVÁ, M. TQM. Komplexné manažerstvo kvality, Manažerstvo kvality, história, koncepty, metody. Bratislava: Mateides a kol.,, 2006. ISBN 80-8057-656-4.NENADÁL, J. Základy managementu jakosti. Ostrava: VŠB TU, 2005. ISBN 80-248-0969-9.

Požadavky

průběžný test, 70% účast na seminářích, písemná forma zkoušky