Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový projekt (KEK / VYP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KEK / VYP - Výběrový projekt, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Zadání projektu (téma, časový a věcný rozsah, cíle, výstupy, zodpovědný řešitel)2. Řešení projektu, včetně průběžných konzultací s odbornou katedrou3. Zpracování závěrečné zprávy4. Prezentace výstupů projektu5. Publikace výstupů

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.

Literatura

SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Grada publishing, Praha, 2006. ISBN 80-247-1501-5.SKALICKÝ, J., VOSTRACKÝ, Z. Projektový management. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. ISBN 80-7043-237-3.ROSENAU, M.D. Řízení projektů. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-218-1.

Požadavky

Aktivní spolupráce s odbornou katedrou. Zpracování závěrečné zprávy a prezentace výsledků projektu. Zápočet.

Garant

Ing. Miroslava Lungová, Ph.D.