Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance - Summary Examen (KFÚ / FIZ-A)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFÚ / FIZ-A - Finance - Summary Examen, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. Peníze, měna, peněžní standardy, měnové agregáty;2.Přednášky:1. Finanční trhy, členění, funkce, účastníci. Současné trendy na světových finančních trzích;2. Proces evropské měnové integrace; Evropská měnová unie;3. Cenné papíry, členění;4. Směnky. Šeky;5. Akcie, akciová společnost;6. Dluhopis, klasifikace dluhopisů;7. Kolektivní investování;8. Kapitálový trh, Burza cenných papírů Praha, RM Systém;9. Podnikové finance, klasifikace zdrojů financování;10. Krátkodobé a dlouhodobé financování;11. Alternativní zdroje financování podniku (leasing, faktoring, forfaiting, rizikový kapitál).Cvičení:1. Mezinárodní měnová integrace;2. Jednotná evropská měna EURO;3. Příprava ČR na vstup do eurozóny;4. Mezinárodní měnové instituce;5. Zápočtový test. Finanční trhy, členění, účastníci finančních trhů;3. Banka, charakteristika a vývoj bankovní soustavy, bankovní sektor, bankovní systém;4. Bilance obchodní banky, základní zásady řízení obchodní banky;5. Systematizace bankovních produktů, aktivní bankovní operace, druhy úvěrů;6. Hypoteční úvěr, formy zajištění úvěrů, úvěrový proces;7. Pasivní bankovní operace, druhy vkladů;8. Platební styk, nástroje platebního styku;9. Platební karty;10. Centrální banka;11. Měnová politika centrální banky;12. Česká národní banka;Cvičení:1. Vznik a vývoj peněz, měnové reformy;2. Úrok, úrokování;3. Jednoduchý a složený úrok;4. Splácení úvěru;5. Prezentace semestrálních prací;6. Zápočtový test.

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.

Literatura

Landorová, A., Čechlovská, Š., Jáčová, H., Dubová, M. Centrální bankovnictví. Skripta. Liberec: TUL, 2007. ISBN 978-80-7372-190-9.Landorová, A., Čechlovská, Š., Jáčová, H., Dubová, M. Obchodní bankovnictví. Skripta. Liberec: TUL, 2007. ISBN 978-80-7372-191-6.Valach, J. a kol. Finanční řízení podniku. Praha: Ekopress, 2001. ISBN 80-86119-21-1.

Požadavky

Příprava na zkoušku v souladu se zadanými tématy.

Garant

Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D.Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.