Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance podniku (KFÚ / FPO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFÚ / FPO - Finance podniku, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. Charakteristika podnikových financí.2. Základní právní formy podnikání ve vztahu k financování.3. Časová hodnota peněz a její význam ve finančním managementu.4. Riziko ve finančním rozhodování podniku.5. Vliv zdanění na finanční rozhodování podniku.6. - 7. Podnik a finanční trh - souvislosti; oceňování akcií a dluhopisů, emise cenných papírů.8. - 9. Základy finanční analýzy.10. Základní ukazatele finanční analýzy.11. Oběžný majetek podniku a jeho řízení.12. Krátkodobé financování podniku. Platební styk.13. Kapitálové plánování a investiční rozhodování.14. Dlouhodobé financování podniku.Cvičení:1. Majetková a finannčí struktura podniku.2. Cash flow.3.-4. Časová hodnota peněz.5. Finanční analýza - základní ukazatele.6. Hodnocení efektivnosti investičních projektů.7. Zápočtový test.

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Jedná se o znalosti fungování bankovního sektoru a jeho významu v ekonmickém systému - teoretický rámec znalostí soudobých peněžních systémů, pojmy peněžní ekonomie, aktivně spojovat teorii s praxí, položit základ pro studium navazujících předmětů.

Literatura

Valach a kol. Finanční řízení podniku, Ekopress, Praha,1999. Valach, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopress, 2001. ISBN 80-86119-38-6.Marek, P. Studíjní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha:Ekopress, 2009. 634 s. Praha, 2009. ISBN 978-80-86929-49-1.Jiří Strouhal:. Finanční řízení firmy v příkladech. Ekopres, 2006. ISBN 80-251-0913-5.KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. 824 s. ISBN 978-80-7400-194-9.

Požadavky

Pro úspěšné ukončení předmětu je vyžadována: Aktivní účast na cvičeních.Splnění testu z příkladů (max. 40 bodů).Splnění zkouškového teoretického testu (max. 60 bodů) + v případě nejasností ústní dozkoušení (bez úspěšného zvládnutí testu z příkladů není možné absolvovat zkouškový test)Oba testy je nutné splnit min. na 60 %.Pro výslednou známku se body z obou částí sčítají.

Garant

Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D.PhDr. Ing. Helena Jáčová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D.PhDr. Ing. Helena Jáčová, Ph.D.Ing. Radana Hojná, Ph.D.Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D.PhDr. Ing. Helena Jáčová, Ph.D.Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.