Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení projektů (KIN / RPRN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KIN / RPRN - Řízení projektů, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

A) PřednáškyI. ZÁKLADNÍ POJMY A KONCEPCE PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ1. Projekt - nástroj řízení2. Organizační struktura projektového řízení3. Fáze projektového řízeníII. TECHNIKY ANALÝZY PROJEKTU4. Řešení problémů5. Plánování projektu6. Modely projektů7. Časová analýza projektů8. Analýza časových rezerv9. Nákladová analýza projektů10. Analýza zdrojů11. Analýza rizika12. Finanční analýza13. Vícekriteriální analýza projektů14. Řízení realizace projektůB) Cvičení1. Základní pojmy teorie grafů2. Základní pojmy teorie grafů3. Základní optimalizační úlohy na grafech4. Základní optimalizační úlohy na grafech5. Propočty při řízení projektů6. Propočty při řízení projektů7. Analýzy projektů8. Analýzy projektů9. Základy práce s programem MS Project10. Základy práce s programem MS Project11. Analýzy projektů pomocí MS Poject12. Analýzy projektů pomocí MS Poject13. Prezentace vlastních případových studií v MS Project14. Prezentace vlastních případových studií v MS Project

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.

Literatura

Walter, J., Vejmola, S., Fiala, P. Aplikace metod síťové analýzy v řízení a plánování. SNTL, Praha, 1989. Adamec, F. MS Project - řízení projektů. Grada, Praha, 1997. Fiala, P. Řízení projektů. VŠE, Praha, 2000. Uživatelská příručka aplikace Microsoft Project 2000. Microsoft, Praha, 2000.

Požadavky

a) za aktivní účast na cvičeních, max 100 bodů, (b) za dva testy, max 200 bodů, (c) za semestrální práci - případová studie v MS Project, max 100 bodů. Podmínkou udělení kreditů je získání alespoň 70% bodů v každé oblasti

Garant

doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.Ing. Michal Tvrzník