Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový projekt (KIN / VYP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KIN / VYP - Výběrový projekt, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Zadání projektu (téma, časový a věcný rozsah, cíle, výstupy, zodpovědný řešitel)2. Řešení projektu, včetně průběžných konzultací s odbornou katedrou3. Zpracování závěrečné zprávy4. Prezentace výstupů projektu5. Publikace výstupů

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.

Literatura

SKALICKÝ, J., VOSTRACKÝ, Z. Projektový management. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. ISBN 80-7043-237-3.SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1501-5.ROSENAU, M.D. Řízení projektů. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-218-1.

Požadavky

Aktivní spolupráce s odbornou katedrou. Zpracování závěrečné zprávy a prezentace výsledků projektu. Zápočet.

Garant

doc. Ing. Jan Skrbek, Dr.

Vyučující

doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.Ing. Zbyněk HubínkaIng. Tomáš KoudelkaIng. Dana Nejedlová, Ph.D.doc. Ing. Jan Skrbek, Dr.Ing. Petr Weinlich, Ph.D.Ing. Vladimíra Zádová, Ph.D.Mgr. Tomáš Žižka