Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízená praxe (KMG / RPR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMG / RPR - Řízená praxe, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Za řízenou praxi je považováno vykonávání libovolné technicko-hospodářské práce v navrhované organizaci. Za řízenou praxi se nepovažuje zařazení studenta na manuální pracoviště. Praxe může být vykonána v organizacích působících v oboru cestovního ruchu jak na území ČR, tak v zahraničí. Praxe má délku 4 pracovních týdnů a měla by proběhnout nepřetržitě v jedné organizaci. Na praxi je vymezeno období od června do září mezi 4. a 5. semestrem studia.Součástí řízené praxe je aktivní účast studentů na řešení praktických problémů, které se týkají aktuálních problémů ve vybraném podniku. Studenti se tak seznámí s vybranými problémy v oblasti managementu, marketingu, financí a účetnictví. Jedním z přínosů řízené praxe je i navázání kontaktů pro případné pracovní uplatnění po dokončení studia.

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti v souladu s cílem a obsahem předmětu.

Literatura

Ing. PhDr.Helena Jáčová,Ph.D. Směrnice pro řízenou praxi studentů oborů Podniková ekonomika, Pojišťovnictví, Ekonomika a management mezinárodního obchodu, Podnikatelská informatika na Hospodářské fakultě TU v Liberci.

Požadavky

1.Student si projedná ve vybrané organizaci uzavření dohody (nejpozději do konce dubna v průběhu 4. semestru (viz www.ef.tul.cz - Studenti/formuláře ke stažení) včetně určení odborného garanta z řad pracovníků organizace. Dohoda o zabezpečení řízené praxe se vypracuje ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení tiskopisu student předá organizaci, kde bude vykonávat RPR. Druhé vyhotovení student předá sekretářce katedry KMG do konce poloviny června. V případě nejasností ve výběru RPR lze kontaktovat pověřeného pracovníka KMG: (Ing. I. Honzáková)2.Při předzápisu do rozvrhu ke studiu třetího ročníku si student zapíše do IS STAG předmět Řízená praxe (RPR) pod katedru KMG.3.Po skončení RPR předloží student písemnou zprávu o jejím průběhu v rozsahu 5 až 7 normo stran. Studenti jsou povinni odevzdat zprávu z řízené praxe.ŘP je hodnocena zápočtem vycházejícím jednak z hodnocení studenta odborným garantem, z hodnocení úrovně zprávy o průběhu řízené praxe a z prezentace závěrečné zprávy z praxe.

Garant

Ing. Iveta Honzáková