Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízená praxe (KMG / RPRMO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMG / RPRMO - Řízená praxe, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Součástí řízené praxe je aktivní účast studentů na řešení praktických problémů, které se týkají aktuálních problémů ve vybraném podniku. Studenti se tak seznámí s vybranými problémy v oblasti managementu, marketingu, financí a účetnictví. Jedním z přínosů řízené praxe je i navázání kontaktů pro případné pracovní uplatnění po dokončení studia.Písemná zpráva je vypracována v závěru řízené odborné praxe v podobě komplexního materiálu, umožňujícího celkové zhodnocení praxe včetně analýzy přínosu praxe z hlediska získaných znalostí, zkušeností, osobního výkonu a studijního oboru. Minimální počet stran zprávy je 15, zpráva je hodnocena zápočtem vedoucího práce.

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.

Literatura

Odborná praxe studentů oboru Ekonomika a management mezinárodního obchodu na Ekonomické fakultě TUL.

Požadavky

Sepsání zprávy z praxe. Individuální konzultace s vedoucím práce.Studenti jsou povinni odevzdat zprávu z řízené praxe.zápočet: řízená praxe - dokument

Garant

Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.