Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance v mezinárodním obchodě (KPE / FIMO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / FIMO - Finance v mezinárodním obchodě, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Seznámení s náplní semináře a s podmínkami pro absolvování předmětu. Rozdělení témat seminárních prací.Financování mezinárodního obchodu z podnikového pohledu.2. Platební bilance.3. Měnové kurzy a vstup na zahraniční trh. Řízení kurzového rizika.4. Měnové oblasti. Optimální měnové oblasti a zahraniční obchod.5. Mezinárodní bankovní platební styk. Bank for International Settlements (BIS).6. Vybrané aspekty hospodářské politiky států a vliv na finanční strategii v mezinárodním podnikání.7. Strategie podniků ve financování přeshraničních ekonomických aktivit.8. Řízení aktiv a pasiv v mezinárodním prostředí. Obligace a úvěry.9. Finanční a komoditní deriváty v mezinárodním obchodě.10. Vstup mezinárodní firmy na akciový trh. Významné světové burzy.11. Finanční podnikání v mezinárodním obchodě.12. Prezentace seminárních prací.13. Prezentace seminárních prací.14. Závěrečný test.

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.

Literatura

ČERNOHLÁVKOVÁ, E., STAO, L., TAUŠER, J. a kol. Finanční strategie v mezinárodním podnikání. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-321-8.DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-7201-515-X.JÍLEK, J. Finanční a komoditní deriváty v praxi. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3696-9.SERCU, P. International Finance. Theory into Practice. Princeton (NJ): Princeton University Press, 2009. ISBN 978-0-691-13667-7.LACINA, L. a kol. Měnová integrace. Náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-560-5.DURČÁKOVÁ, J., MANDEL, M. Mezinárodní finance. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-221-5.

Požadavky

Kombinovaná zkouška složená z písemného testu a ústní rozpravy.Aktivní účast na semináři včetně domácí přípravy k probíranému tématu.Zpracování seminární práce na téma financování obchodních aktivit firem v mezinárodním obchodě a její prezentace.

Garant

Ing. Jan Mačí

Vyučující

Ing. Jan Mačí