Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti (KPE / RJA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / RJA - Řízení jakosti, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do problematiky2. Vývoj přístupů k řízení jakosti3. Nástroje řízení jakosti I.4. Nástroje řízení jakosti II.5. Další statistické nástroje v řízení jakosti6. Statistická přejímka7. Systém řízení jakosti na principu norem řady 90008. Norma ISO 9OO49. Budování systému řízení jakosti na principech TQM1O.-11. Ekonomické aspekty jakosti.12. - 14. Řízení jakosti v podniku

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.

Literatura

NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-054-6.NENADÁL, J. a kol. Moderní systémy řízení jakosti. Praha: Management Press, 1998. &, &. ISBN 80-85943-63-8.VEBER J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-146-1.TOŠENOVSKÝ, J., NOSKIEVIČOVÁ, D. Statistické metody pro zlepšování jakosti. Ostrava: Montanex, 2000. ISBN 80-7225-040-X.

Požadavky

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních, zpracování a prezentace seminární práce. Písemná zkouška ověřující znalosti studenta (kombinace 10 teoretických otázek a 2 početních příkladů). Min. dosažených bodů - 60 %. Součástí kurzu jsou odborné exkurze.

Garant

Ing. Eva Šlaichová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Eva Šlaichová, Ph.D.Ing. Eva Šlaichová, Ph.D.