Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízená praxe (KPE / RPR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / RPR - Řízená praxe, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Součástí řízené praxe je aktivní účast studentů na řešení praktických problémů, které se týkají aktuálních problémů ve vybraném podniku. Studenti se tak seznámí s vybranými problémy v oblasti managementu, marketingu, financí a účetnictví. Jedním z přínosů řízené praxe je i navázání kontaktů pro případné pracovní uplatnění po dokončení studia.

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.

Literatura

Směrnice pro řízenou praxi studentů oborů Podniková ekonomika, Pojišťovnictví, Ekonomika a management mezinárodního obchodu, Podnikatelská informatika na Hospodářské fakultě TU v Liberci.

Požadavky

Absolvování praxe v předepsaném rozsahu. Odevzdání závěreční zprávy z praxe.

Garant

doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

Vyučující

Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D.