Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízená praxe (KPE / RPRMS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / RPRMS - Řízená praxe, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Za ŘP je považováno vykonávání libovolné technicko-hospodářské práce v navrhované organizaci. Za ŘP se nepovažuje zařazení studenta na manuální pracoviště. Praxe může být vykonána v organizacích jak na území ČR, tak v zahraničí. Je preferováno, aby praxe proběhla v organizaci, která se zabývá poskytováním služeb. Praxe má délku 6 pracovních týdnů a měla by proběhnout nepřetržitě v jedné organizaci. Na praxi je vymezeno období od června do září mezi 4. a 5. semestrem studia.

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.

Literatura

Směrnice pro řízenou praxi studentů oborů Podniková ekonomika, Pojišťovnictví, Ekonomika a management mezinárodního obchodu, Podnikatelská informatika na Ekonomické fakultě TU v Liberci.

Požadavky

1. Student si v průběhu 4. semestru projedná ve vybrané organizaci uzavření dohody o zabezpečení řízené praxe (viz www.ef.tul.cz -- Studenti/formuláře ke stažení) včetně určení odborného garanta z řad pracovníků organizace. Dohoda se vypracuje ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení tiskopisu student předá organizaci, kde bude vykonávat ŘP. Druhé vyhotovení student předá sekretářce katedry KPE do 15. června. V případě nejasností ve výběru ŘP lze kontaktovat pověřeného pracovníka KPE: (Ing. E. Štichhauerová, Ph.D.)2. Při předzápisu do rozvrhu ke studiu třetího ročníku si student zapíše do IS STAG předmět Řízená praxe (RPR) pod katedru KPE.3. Po skončení ŘP předloží student písemnou zprávu o jejím průběhu v rozsahu 5 až 7 stran.

Garant

doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.