Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový projekt (KSY / VYP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSY / VYP - Výběrový projekt, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Zadání projektu (téma, časový a věcný rozsah, cíle, výstupy, zodpovědný řešitel)2. Řešení projektu, včetně průběžných konzultací s odbornou katedrou3. Zpracování závěrečné zprávy4. Prezentace výstupů projektu5. Publikace výstupů

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.

Literatura

SKALICKÝ, J., VOSTRACKÝ, Z.:. Projektový management. ZČU v Plzni, 2000. ISBN 80-7082-275-5.SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Grada publishing, Praha, 2006. ISBN 80-247-1501-5.Rosenau, M.D. Řízení projektů. Praha, Computer Press, 2000.

Požadavky

Aktivní spolupráce s odbornou katedrou. Zpracování závěrečné zprávy a prezentace výsledků projektu. Zápočet.

Garant

doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc.

Vyučující

Ing. Karina Benetti, Ph.D.doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc.prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.Ing. Jan Öhm, Ph.D.