Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení elektrických pohonů (MTI / CED)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MTI / CED - Řízení elektrických pohonů, Fakulta mechatroniky a MIS, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. Servomotor a servo kontrolér, základní pojmy, definice servopohonu, stručný přehled obvodového zapojení a struktury kontroléru.2. Jednoosé nezávislé módy řízení, (řízení momentu, otáček a polohy), víceosé servomechanismy nezávislé a synchronizované, elektronická hřídel, převodovka a vačka.3. Stejnosměrné pohony a elektronicky komutované bezkartáčové pohony ECDC, charakteristiky pohonů, matematický model stejnosměrných pohonů4. Asynchronní motor, momentové charakteristiky, matematický model, otevřená a uzavřená vazba pro řízení rychlosti, skalární vs. Vektrorové řízení, přímé řízení momentu.5. Synchronní motory, charakteristiky, matematický model synchronního pohonu, torque pohony, přímé lineární pohony, problematika užití přímých pohonů.6. Použití měničů, nastavení základních parametrů, spouštění systému, běžné chyby a aplikační poznámky.7. Parametrizace měničů8. Nastavení servomechanismu, definice kvality řízení, polohové a rychlostní senzory9. Motion kontrol programování I (IEC 61131), spuštění systému.10. Motion kontrol programování II (IEC 61131), rychlostní a polohové řízení, nalezení nuly stroje.11. Motion kontrol programování III (IEC 61131), Relativní, absolutní a aditivní polohování12. Víceosé aplikace, fyzický a virtuální master, encoder emulation, jiné cesty synchronizace13. Tvorba elektornických vaček, interpolace, metody optimalizace14. Průmyslové komunikační směrnice, CANOpen, PDO a SDO objekty, použití v motion kontrol.Cvičení:1. Základní poučení o bezpečnosti v laboratoři2. Model stejnosměrného motoru v Mathlab Simulink, systémy prvního a druhého řádu3. Stejnosměrný pohon, proudová otáčková a polohová zpětná vazba, saturace, antiwind-up.4. Spouštění a parametrizování stejnosměrných pohonů5. Modelování asynchronního pohonu, skluz a rychlostní řízení6. Spouštění a parametrizace jednoduchého frekvenčního měniče7. Parametrizace kompenzace skluzu, statorových ztrát, brzdění8. Nastavení regulátorů, zjištění dynamické odezvy, diagnostika pohonů9. Základní návrh servopohnu, výpočet dynamického zatížení10. Programování motion kontroléru11. Programování motion kontroléru12. Dimenzování servopohonu13. Dimenzování servopohonu14. Test

Získané způsobilosti

Studenti získají základní znalosti z oboru elektrických servomechanismů a praktické znalosti s oživováním servosystémů a jejich parametrizací.

Literatura

Dorsey, J. Continuous and discrete control systems. ISBN 0-07-250023-9.Krishnan, R. Electric Motor Drives: Modeling, Analysis, and Control. Prentice Hall, 2001. ISBN 978-0130910141.Bulent H. Ertan and col. Modern Electrical Drives. Kluwer Academic Publishers, 2000. ISBN 978-0792363767.Rydlo, P. Řízení střídavých elektrických pohonů. TUL FM, Liberec, 2007. Souček, P. Servomechanismy ve výrobních strojích. ČVUT, Praha, 2004. Nasar S.A., Boldea,I. Vector Cotrol of Ac Drives. CRC Press Inc., 1992. ISBN 978-0849344084.

Požadavky

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních. Složení zápočtového testu.Zkouška: písemná + ústní

Garant

Ing. Josef Černohorský, Ph.D.

Vyučující

Ing. Josef Černohorský, Ph.D.Ing. Josef Černohorský, Ph.D.