Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení vícerozměrových systémů (MTI / RVS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MTI / RVS - Řízení vícerozměrových systémů, Fakulta mechatroniky a MIS, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Vnitřní popis regulovaného MIMO systému s poruchami, stavová dosažitelnost a pozorovatelnost, kanonická dekompozice, minimální realizace, SVD faktorizace, redukce řádu modelu. Vnější popis, vlastnosti vstup/výstup, nuly a póly vícerozměrových systémů, zesílení MIMO systémů a jeho vlastnosti, koeficient podmíněnosti.2. Struktury a metody řízení vícerozměrových systémů. Omezení na dosažitelnou kvalitu regulace vícerozměrových systémů: nestabilní nuly a póly přenosové matice, vliv dopravního zpoždění. Koncept decentralizovaného a centralizovaného řízení.3. Decentralizované řízení: Rozvětvené obvody s více nezávislými SISO regulačními smyčkami: vliv SISO regulačních smyček na dynamiku MIMO soustavy, interakce.4. Pole poměrných zesílení (RGA), vlastnosti RGA a pravidla řádné přiřazování akčních a měřených veličin.5. Dekompozice: formulace problému, ideální, zjednodušená a statická dekompozice6. Centralizované řízení: Návrh regulátorů s vnitřním modelem (IMC) pro MIMO systémy.7. Stavová regulace MIMO systémů: estimace stavu, princip separabiliy, Kalmanova filtrace.8. Optimální stavová LQG a LQR regulace MIMO systémů.9. Základy robustní řízení MIMO systémů.10. Aplikace přepínaných regulátorů pro řízení MIMO systémů.

Získané způsobilosti

"Studenti získají praktické znalosti z parametrické identifikace MIMO systémů a seznámí se s metodami a prostředky redukce řádu systému, analýzy vlastností vícerozměrových systémů. Seznámí se strukturami MIMO řízení a získají praktické zkušenosti při aplikaci metodiky řízení v konceptu decentralizovaného a centralizovaného řízení. Osvojí si metodiku přiřazování měřených a akčních veličin a techniku dekompozice.V rámci metod centralizovaného řízení si osvojí návrh regulátorů s vnitřním modelem pro řízení MIMO systémů, stavového LQR a LQR regulátoru, základy návrhu robustního řízení a základy metodiky návrhu přepínacích regulátorů. Studenti získají praktické zkušenosti v dané oblasti. "

Literatura

Goodwin, G., C., Graebe, S., F., Salgado, M., S. Control System Design. Prentice Hall, 2001. ISBN 139586539.Phillips, Ch., L., Harbor, R., D. Feedback Control Systems. Prentice Hall, 2000. ISBN 133736970.Albertos, P., Sala, A. Multivariable Control Systems. Springer Verlag,, 2004. ISBN 1852337389.Skogestad, S., & Poslethwaite, I. :. Multivariable Feedback Control. Analysis and Design. John Wiley & Sons, 1996. ISBN 470011688.Marlin, T., E. Process control. Designing processes and control systems for dynamic performance. McGraw Hill, 2000. ISBN 70404917.Bequette, B., W. Process Control. Modeling, Design and Simulation. Prentice Hall, 2003. ISBN 133536408.

Požadavky

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních, odevzdání vyhovujících protokolů. Zkouška je písemná a ústní.

Garant

doc. Ing. Libor Tůma, CSc.

Vyučující

Ing. Lukáš Hubka, Ph.D.doc. Ing. Osvald Modrlák, CSc.doc. Ing. Libor Tůma, CSc.Ing. Lukáš Hubka, Ph.D.doc. Ing. Libor Tůma, CSc.