Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie dějin a poznání historie (KFL / FDPH)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFL / FDPH - Filosofie dějin a poznání historie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Rapsód versus hístórArchaické napětí mezi věšteckou cestou do říše Smrti (extatická synopse) a Odysseovou znalostí budoucnosti v bdělém stavu (proto-koncept historie). Pravda o dějinách jako alétheia.2. Vznik konceptuální historie u Hérodota a jeho následovníkůBoj proti Léthé v pojetí klasické historie a vznik nového pojetí pravdy jako shody myšlení a věci (veritas). Ustavení elipsy dějinnosti.3. Konceptuální pojetí času v historiografiiAnalýza chronologických schémat, s nimiž pracuje historiografie (datování, epocha, kalendář, letopočet...). Chiliasmus a eschatologické pojetí času jako antihistorická hnutí založená na čase kairos.4. Synoptické vidění duše v anticeRozbor mystického vidění Diotimy v dialogu Symposion a Plotínova vidění v Enneádách. Vznik filosoficky založené synopse v čase kairos navazujícího na vidění Hérakleita z Efezu.5. Konceptuální a synoptické vidění pozdně židovské a raně křesťanské historiePorovnání alegorického pojetí dějin spásy (Filón, Eusébius) se synoptickým náhledem dějin v Listu Efezským (Nový zákon).6. Vznik moderny jako dějin pudu a přiblížení budoucnostiProměna dějinného vidění v 18. století (teoretikové společenské smlouvy, Kant), zrychlení budoucnosti a nové pojetí nedějinných dějin shrnutých v práci konceptu.7. Eschatologie dějin jako apokalyptické shrnutí jsoucího v konceptuNové nastolení světské formy parousie a rekapitulace dějin ve filosolofii Hegela a hegeliánské levice (Marx), popř. americké pravice (Fukuyama).8. Aporie moderní historiografieAnalýza tří forem aporie, které ukazuje Škola análů, paradoxy historické paměti a vztah k subjektu (Braudel, Ricoeur, Certeau, Foucault).9. Vznik hermeneutického pojetí dějinnostiRozbor korespondence "Dilthey-Yorck" a koncepce eschatologické existence u raného Heideggera (GA 60).10. Koncept dějinnosti v díle Bytí a časVýklad dějinnosti ve čtyřech okruzích slavného díla, od upachtěné existence ve světě (Man) až po generační převzetí odpovědnosti za dějiny (Geschick).11. Vzdálená blízkost dějinnostiRozbor Patočkových Kacířských esejů a hermeneutického součtveří dějinnosti (Umlauf).12. Smysl českých dějin IDějiny národního svérázu a národního ducha (Palacký) versus racionální pojetí dějin (Pekař, Rádl).13. Smysl českých dějin IIRozbor debaty "Český úděl" (1968-69) mezi Havlem a Kunderou, Patočkovo dílo "Češi v Evropě" a Kohákova stať "Vůle k dějinám" (2009)

Získané způsobilosti

orientace v principech filosfie dějin

Literatura

Heidegger, M. Bytí a čas, Praha, OIKOYMENH, 2002. Gauchet M. Dějinný úděl. DETIENNE, MARCEL. Mistři pravdy archaickém Řecku. PEKAŘ, J. O smyslu českých dějin. Praha, 1991. ISBN 0-946352-70-4. Jan Patočka. Péče o duši 1-3, Praha Oikoymenh 1996-2002 ISBN: 80-7298-054-8. Vernant J.-P. Řecký člověk a jeho svět. RÁDL, E. Válka Čechů s Němci. Praha: Melantrich, 1993. ISBN 80-7023-147-5.

Požadavky

účast na přednáškách, zkouška

Garant

MTh. Václav Umlauf, Ph.D.