Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie jazyka (KFL / FJAZE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFL / FJAZE - Filozofie jazyka, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednáška seznamuje hlavními tématy a koncepcemi současné filosofické jazyka.Program:1. Úvod2. Gottlob Frege o smyslu a významu3. Bertrand Russell a teorie deskripcí4. Saul Aaron Kripke a kauzálně-historická teorie vlastních jmen5. Sémantika termínů pro přírodní druhy6. Logický empirismus a kritika metafyziky: Vídeňský kroužek7. Donald Davidson8. Willard van Orman Quine9. Ludwig Wittgenstein10. John L. Austin a teorie řečových aktů11. Herbert Paul Grice o významu12. John Searle13. Peter F. StrawsonZákladní literatura:PEREGRIN, J., Kapitoly z analytické filosofie, Praha: Filosofia, 2005.Literatura k jednotlivým tématům přednášky:1. Filosofie jazyka: ÚvodPEREGRIN, J., Kapitoly z analytické filosofie, 13-24.BIERI, P., Co ještě zbývá z analytické filosofie?, Reflexe 34 (2008), 111-125.TUGENDHAT, E.: Úvahy o metodě filosofie z analytického pohledu, in: J. Fiala (vyd.): Analytická filosofie. První čítanka, Plzeň: O.P.S., 2005.2. Gottlob FregePEREGRIN, J., Kapitoly z analytické filosofie, 78-84.FREGE, G.: O smyslu a významu, Scientia & Philosophia 4 (1993), 33-75.FREGE, G.: Myšlenka, Scientia & Philosophia 6 (1994), 50-75.3. Bertrand Russell a teorie deskripcíPEREGRIN, J., Kapitoly z analytické filosofie, 78-84, 173-176RUSSELL, B.: Popisy, in: Russell, B.: Logika, jazyk, věda, Praha: Svoboda, 1967, 37-51.SEARLE, J.: Vlastní jména, in: R. Niederle (vyd.): Potřebuje Bůh indexické výrazy?, Brno: Vutium, 2004, 84-91.STRAWSON, P. F.: O referencii, in: Oravcová, M. (vyd.): Filozofia prirodzeného jazyka, Bratislava: Archa 1992, 126-147.4. Saul Aaron KripkePEREGRIN, J., Kapitoly z analytické filosofie, 220-223.KRIPKE, S.: Pojmenovanie a nevyhnutnosť, Bratislava: Kalligram, 2002, přednáška I. a II.5. Termíny pro přírodní druhyPEREGRIN, J., Kapitoly z analytické filosofie, 222.KRIPKE, S.: Pojmenovanie a nevyhnutnosť, Bratislava: Kalligram, 2002 přednáška III.LOCKE, John: Esej o lidském rozumu, Praha: Svoboda, 1984, 269-278.6. Ludwig Wittgenstein:PEREGRIN, J., Kapitoly z analytické filosofie, 128-146.WITTGENSTEIN, L.: Filosofická zkoumání, Praha: Filosofia, 1993, §§1-32, §§243-315.7. Logický empirismus: Vídeňský kroužekPEREGRIN, J., Kapitoly z analytické filosofie, 95-115.HEMPEL, C. G.. Problémy a zmeny empiristického kritéria významu, Organon F 9 (2002), str. 64-82.8. Donald DavidsonPEREGRIN, J., Kapitoly z analytické filosofie, 262-265.DAVIDSON, D.: Radikálna interpretácia, in: Davidson, D.: Čin, myseĺ, jazyk, Bratislava: Archa 1997, 92-111.PEREGRIN, J., Donald Davidson: Boj s "mýtem subjektivity", Filosofický časopis 2 (1999), 191-213.9. Willard van Orman QuinePEREGRIN, J., Kapitoly z analytické filosofie, 181-202.QUINE, W. V.: Neurčitost překladu, in: W. V. Quine: Hledání pravdy, Praha: Hermann & synové, 1994, 55-57.10. John L. AustinPEREGRIN, J., Kapitoly z analytické filosofie, 176-178AUSTIN, J. L.: Jak udělat něco slovy, Praha: Filosofia, 2000, přednášky I a VIII.11. Herbert Paul GricePEREGRIN, J., Kapitoly z analytické filosofie, 178-180.GRICE, H. G.: Mienenie a význam, in: Oravcová, M. (vyd.): Filozofia prirodzeného jazyka, Bratislava: Archa 1992, 170-180.12. John Searle a Peter F. StrawsonPEREGRIN, J., Kapitoly z analytické filosofie, 240-242.SEARLE, J., Jak může ve fyzikálním světě existovat člověk?, Reflexe 34 (2008), 99-109.

Získané způsobilosti

Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.

Literatura

WITTGENSTEIN, L. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia,1993. ISBN 80-7007-040-4. DAVIDSON, D. Subjektivita, intersubjektivita, objektivita (přeložili J. Kolář a T. Marvan). Praha: Filosofia, 2004. ISBN 80-7007-190-7. PUTNAM, H. The Meaning of "Meaning". In: Putnam, H.: Mind, Language and Reality. Cambridge: Cambridge University Press, 1975. KRIPKE, S. Wittgenstein on Rules and Private Language, Blackwell. Oxford, 1982. QUINE, W. V. Word and Object. Cambridge: The MIT Press, 1960.

Požadavky

Podmínky k udělení zkoušky: Závěrečný test

Garant

doc. PhDr. Petr Koťátko, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Petr Koťátko, CSc.