Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie náboženství (KFL / FNA-B)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFL / FNA-B - Filosofie náboženství, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Předmět religionistiky: smysl studia religionistiky2. Fenomenologie náboženství:svatost místa, předmětu, osoby, společenství3. Mýtus, kosmogonické a teogonické teorie, kult a rituál, modlitba4. Typologie náboženství: prazjevení, kulty předků, animismus, magie5. Polyteismus, enoteismus, monoteismus, panteismus, deismus, teismus,6. Dějiny náboženství7. Kulty, kosmogonie, etika, Kniha mrtvých, náhrobní nápisy; dějiny Kanaánu8. Římský panteon, keltské a germánské náboženství, slovanské náboženství9. Pentateuch, Kniha soudců, Bible-Knihy královské a historické10. Buddhismus, hinduismus, čínská náboženství, gnose11. Křesťanství: život Ježíše Krista, evangelia, sv. Pavel, apokalypsa, apokryfy12. Papežství a stručný nástin církevních dějin13. Současné náboženské světové názory: Judaismus, Islám, zednářství14. Synkretismus-bahai, cao-dai, umbanda, teosofie, antroposofie, naturalismus

Získané způsobilosti

Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.

Literatura

Heidegger, M. Co je metafyzika?, Praha: Oikúmené, 1993.

Požadavky

Viz. http://www.fp.vslib.cz/kfl/STAG/

Garant

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D, Ph.D.

Vyučující

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D, Ph.D.