Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie náboženství (KFL / FNAE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFL / FNAE - Filosofie náboženství, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Předmět religionistiky: smysl studia religionistiky2. Fenomenologie náboženství:svatost místa, předmětu, osoby, společenství3. Mýtus, kosmogonické a teogonické teorie, kult a rituál, modlitba4. Typologie náboženství: prazjevení, kulty předků, animismus, magie5. Polyteismus, enoteismus, monoteismus, panteismus, deismus, teismus,6. Dějiny náboženství7. Kulty, kosmogonie, etika, Kniha mrtvých, náhrobní nápisy; dějiny Kanaánu8. Římský panteon, keltské a germánské náboženství, slovanské náboženství9. Pentateuch, Kniha soudců, Bible-Knihy královské a historické10. Buddhismus, hinduismus, čínská náboženství, gnose11. Křesťanství: život Ježíše Krista, evangelia, sv. Pavel, apokalypsa, apokryfy12. Papežství a stručný nástin církevních dějin13. Současné náboženské světové názory: Judaismus, Islám, zednářství14. Synkretismus-bahai, cao-dai, umbanda, teosofie, antroposofie, naturalismus

Získané způsobilosti

Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.

Literatura

Bible, Praha 1991. Josef Kubalík. Dějiny náboženství, Česká katolická charita, Praha 1984. Mircea Eliade. Dějiny náboženství I,II,III, OIKOYMENH, Praha 1995-1997. Duchovní prameny života, Vyšehrad, Praha 1977. Hans Waldenfels. Lexikon náboženství, Victoria Publishing, Praha 1994. Jan Heller, Milan Mrázek. Nástin religionistiky, Kalich 1988. Jaan Puhvel. Srovnávací mythologie, Lidové noviny, Praha 1997. Jan Heller. Starověká náboženství, Kalich, Praha 1988.

Požadavky

Práce na zadané téma v rozsahu 5-8 stran, návštěvy přednášek.

Garant

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D, Ph.D.

Vyučující

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D, Ph.D.