Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie náboženství (KFL / FNAK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFL / FNAK - Filosofie náboženství, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět filosofie náboženství seznamuje posluchače s náboženstvím, jakožto s fenoménem, který provází lidstvo od jeho počátků. Předmět se věnuje především legitimitě důkazů Boží existence, tak jak zaznívají v dějinných souvislostech až po současnost. Hlavní část je věnována teistickým postojům člověka, vztahu náboženství a morality, vztahu duše a těla a legitimitě víry v posmrtnou existenci. Předmět je koncipován jakožto semestrální úvod do další povinně volitelných předmětů, které se zabývají dějinami filosofie jednotlivých náboženství.Osnova:1. Problematika filosofických argumentů vzhledem k náboženství2. Boží existence - důkaz dedukcí (ontologický důkaz)3. Vesmír - kosmos - a jeho smysluplnost (kosmologické důkazy)4. Zacílený vesmír jako dílo Boha versus evoluce bez cíle (teleologie v náboženství)5. Etický důkaz nebo "bez Boha je všechno dovoleno"?6. Zkušenosti s nadpřirozenem jakožto důkazy Boží existence I. část (teistické důkazy)7. Zkušenosti s nadpřirozenem jakožto důkazy Boží existence I. část (problematika teistických důkazů)8. Zkušenosti s nadpřirozenem jakožto důkazy Boží existence I. část (hodnota teistických důkazů)9. Problém existence zla z pohledu náboženství (teodieje)10. Duše a tělo (dualismus a monismus v náboženstvích)11. Život po smrti (otázka legitimity existence posmrtného života)12. Stručné dějiny filosofie náboženství (polyteistický náboženský okruh starověku)13. Stručné dějiny filosofie náboženství (monoteismus judaismu, křesťanství a islámu)

Získané způsobilosti

Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.

Literatura

Bible, Praha 1991. Josef Kubalík. Dějiny náboženství, Česká katolická charita, Praha 1984. Mircea Eliade. Dějiny náboženství I,II,III, OIKOYMENH, Praha 1995-1997. Duchovní prameny života, Vyšehrad, Praha 1977. Hans Waldenfels. Lexikon náboženství, Victoria Publishing, Praha 1994. Jan Heller, Milan Mrázek. Nástin religionistiky, Kalich 1988. Jaan Puhvel. Srovnávací mythologie, Lidové noviny, Praha 1997. Jan Heller. Starověká náboženství, Kalich, Praha 1988.

Požadavky

Práce na zadané téma v rozsahu 5-8 stran, návštěvy přednášek.

Garant

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D, Ph.D.

Vyučující

ThLic. David Bouma, Th.D.