Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie přírodních věd (KFL / FPV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFL / FPV - Filosofie přírodních věd, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět Filosofie přírodních věd je kurzem, který má poskytnout elementární vhled do problematiky filosoficky relevantních idejí moderních přírodovědných disciplín 20. a 21. století. Struktura výkladu sleduje základní tři domény, ve kterých se udály revoluční změny v dosavadním chápání našeho světa. První oblastí jsou fyzikální ideje formulované v první polovině 20. století. Druhou oblastí je evolucionistické paradigma, které se prosazuje ve druhé polovině 20. století. Třetí oblastí je tzv. kognitivní revoluce, která je rovněž záležitostí druhé poloviny 20. století. Tyto tři domény vyjadřují fundamentální změny v lidském chápání:1) základních ontologicko-fyzikálních kategorií (prostor, čas, hmota, pohyb ?)2) vzniku a původu života, vysvětlení komplexity života (principy evoluce)3) lidské mysli a jejího vztahu k tělu a okolnímu světu (myšlení jako software, vtělené myšlení, myšlení jako striktně biologický fenomén ?)Problémy jsou vždy pojednávány z historické perspektivy.Osnova:Věda a filosofie1. Vztah vědy a filosofie z dlouhodobé perspektivy (dějiny střetávání)2. Krize metafyziky a nástup vědecké filosofie - Kantova revoluce; Pozitivismus a logický empirismus (novopozitivismus)3. Krize novopozitivismu a nový koncept vědecké filosofieOntologie a fyzika4. Koncept základních ontologicko-fyzikálních struktur antické filosofie (Démokritos, Platón, Aristotelés)5. Koncept základních ontologicko-fyzikálních struktur novověké vědy (Descartes, Leibniz, Newton)6. Od Newtona k Einsteinovi - princip relativity a jeho filosofické předpoklady a důsledky7. Kvantový svět - problém filosofické interpretace některých kvantových jevůEvoluční teorie8. Dějiny biologického myšlení od 16. do 18. století9. Darwin a podstata přirozeného výběru - základní principy biologické evoluce10. Evoluce versus teleologie - koncept spontánního a řízeného řáduLidská mysl11. Problém lidské mysli - proč ne karteziánský dualismus?12. Mentální stavy, intencionalita a dění významu13. Lidský mozek versus počítač - evoluce versus Turingův stroj

Získané způsobilosti

Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.

Literatura

HUME, DAVID. A treatise of human nature. Harmondsworth : Penguin Books, c1969. CAPRA, FRITJOF. ao fyziky. Praha : DHARMA GAIA : Maťa, 2003. KRÁL , OLDŘICH. Čínská filosofie: pohled z dějin. Lásenice : Maxima, 2005. KRATOCHVÍL, ZDENĚK. Filosofie živé přírody. Praha : Herrmann, 1994. RADHAKRIŠNAN, SARVAPALLI. Indická filosofie I+II. Praha : NČAV, 1961-62. HUSSERL, EDMUND. Krise evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha : Academia, 1996. POPPER, KARL R. Logika vědeckého bádání. Praha : OIKOYMENH, 1997. DESCARTES, RENÉ. Meditace o první filosofii ; Námitky a autorovy odpovědi. Praha : Oikoymenh, 2003. SPAEMANN, ROBERT, LÖW, REINHARD. Účelnost jako filosofický problém. Praha : Oikoymenh, 2004. KRÁL, MILOSLAV. Změna paradigmatu vědy. Praha : Filosofia, 1994.

Požadavky

Účast 75%; pís. test 60%; písemná seminární práce.

Garant

MTh. Václav Umlauf, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Vít Bartoš, Ph.D.MTh. Václav Umlauf, Ph.D.