Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie výchovy pro ZSV (KFL / FVZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFL / FVZ - Filosofie výchovy pro ZSV, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Výměry výchovy, výchova jako pomoc a vedení člověka, výchova jako formování a přetvá-ření člověka.2. Pojem lidské přirozenosti a tzv. přirozená výchova.3. Budoucnostní rozměr výchovy. Čas výchovy.4. Výchova v krizi a výchova jako východisko z krize světa.5 Antinomie současné výchovy podle E. Finka.6. Pragmatické pojetí výchovy a perfekcionismus ve vzdělávání.7. Východiska a podoby moderní pedagogické antropologie8. Výchova jako odvaha k dekonstrukci9. Nelhostejná výchova podle Emanuela Levinase10. Intencionalita výchovy ve fenomenologické reflexi11. Výchova v disciplinární společnosti a ve společnosti kontroly12. Kulturní výchova v podmínkách destrukce jazyka, myšlení a hodnot.13. Postmoderní cíle výchovy - postmoderní osobnostní vzorce.14. Muž a žena ve výchově

Získané způsobilosti

Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.

Literatura

Palouš, R. Ars docendi. Praha. Karolinum 2004. TONDL, Ladislav. Znalost, její lidské, společenské a epistemické dimenze. Praha : FÚ AV ČR 2002. ISBN80-7007-167-2. - DERRIDA, Jacques. Síla zákona. Praha : Oikúmené 2002. ISBN 80-7298-049-1. - MICHÁLEK, Jiří. Topologie výchovy. Praha : Oikúmené 1996. ISBN 80-86005-01-1. SCHALLER, Klaus. Padagogik der Kommunikation. Annaherungen und Erprobungen. Sankt Augustin : Verlag Hans Richarz 1987. ISBN 3-88345-661-6.

Požadavky

seminární práce v rozsahu 6 - 10 normostran dle probíraných témat

Garant

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.