Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vyb. kap. ze sociologie výchovy a vzděl. (KFL / VVKS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFL / VVKS - Vyb. kap. ze sociologie výchovy a vzděl., Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Základní principy vzdělanosti, objasnění hlavních pojmů a sociologických přístupů2. Vzdělanost a společnost - základní rysy vztahu3. Socializační proces ve školním prostředí4. Výchova v kontextu společenského uspořádání5. Škola jako mocenský nástroj - základní teoretické koncepty6. Vliv rodinného zázemí na vzdělávací a výchovný proces7. Gramotnost a funkční gramotnost8. Vzdělanost a pracovní trh9. Rovnost v přístupu ke vzdělání10. Základní aspekty vzdělávacího systému v ČR11. Čtenářství jako lakmusový papírek vzdělanosti společnosti

Literatura

HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Vyd. 3. Praha 2011: Portál. ISBN 978-80-262-0042-0. BERNSTEIN, B., 1971. Class, codes and Control. London: Routledge & Kegan Paul. MATĚJŮ, P., STRAKOVÁ, J. eds., 2006. (Ne)rovné šance na vzdělání: vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia. ISBN 80-200-1400-4. ILLICH, I. Odškolnění společnosti. Praha: SLON, 2001. GIDDENS, A., 2013. Sociologie. Praha: Argo. ISBN 978-80-257-0807-1. BALLANTINE, J. H., 2001. The Sociology of Education, Schools and Society. Prentice Hall. HAVLÍK, R., a kol., 1998. Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. ISBN 80-86039-72-2. HAVLÍK, R., HALÁSZOVÁ, V., PROKOP, J. 1996. Kapitoly ze sociologie výchovy. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. ISBN 80-86039-10-2. RABUŠICOVÁ, M.. 2002. Gramotnost: staré téma v novém pohledu. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. ISBN 80-86251-14-4. LILLY, E., GREEN, C. R. 2003. Developing Partership with Families Through Children´s Literature. Prentice Hall. KATRŇÁK, T. 2004. Odsouzeni k manuální práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 80-86429-29-6. KELLER, J., TVRDÝ, L. 2008. Vzdělanostní společnost?. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-86429-78-6. KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J. 2011. Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1911-8.

Garant

PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, Ph.D.