Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Akustika (KFY / AKUK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFY / AKUK - Akustika, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Akustické soustavy, základní pojmy, klasifikace akustických signálů, Fourierova transformace, frekvenční charakteristika soustavy, měření frekvenčních charakteristik soustav, kmitavá soustava, frekvenční a dynamický rozsah soustavy2. Zvukové pole, volné zvukové pole, pole odražených vln, difuzní pole3. Základní akustická měření, měřicí prostory, měřicí mikrofon, filtry, zvukoměr, frekvenční (spektrální) analyzátor4. Akustické elementy, základní pojmy, Helmholtzův rezonátor, zvukovody, Kundtova trubice5. Akustika prostorů, vlnová teorie, statistická teorie, kritéria prostorové akustiky, geometrická akustika6. Stavební akustika, pohlcování zvuku, izolace zvuku7. Fyziologická akustika, základní pojmy, sluchový orgán, zkreslení ve sluchovém orgánu, výška a kmitočet tónu, hlasitost, tón a šum, maskování, akustika řeči8. Hudební akustika, tónové soustavy, fyzikální podstata hudebních nástrojů9. Psychoakustika, základní zákony psychoakustiky, zjišťování srozumitelnosti řeči10. Hluk a životní prostředí, hodnocení hluku, hluk silniční dopravy11. Ultrazvuk, zdroje ultrazvuku, využití ultrazvuku

Získané způsobilosti

Základní znalosti z akustiky.

Literatura

Slavík J.B. a kol. Základy fyziky I, str. 403-547. Nakladatelství ČSAV, Praha, 1962. Ilkovič D. Fyzika I, str. 293-367. Alfa, Bratislava, 1968. Z. Horák, F. Krupka. Fyzika, Sv. 1., str. 232-318. SNTL, Praha, 1976. Main I. G. Kmity a vlny ve fyzice. Academia Praha, 1990. Jiříček O. Úvod do akustiky. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2002.

Požadavky

Zkouška je písemná, požaduje se znalost řešení příkladů ze cvičení a odpřednášené látky

Garant

prof. Ing. Karel Vokurka, DrSc.

Vyučující

prof. Ing. Karel Vokurka, DrSc.