Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vyb.kap. z moderních dějin obecných 1 (KHI / MO1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHI / MO1 - Vyb.kap. z moderních dějin obecných 1, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Kurz podává přehled o základních tendencích, ovlivňujících politický, hospodářský a sociální vývoj Evropy a světa v době od roku 1918 do roku 1945; důraz bude kladen na srovnávání jednotlivých zemí a regionů, osobností a vývojových tendencí; opomenuty nebudou ani kulturní souvislosti; třebaže se jedná o kurz obecných dějin, budou zmíněny rovněž dějiny meziválečného Československa v kontextu tehdejší Evropy.

Získané způsobilosti

Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.

Literatura

Skřivan, A. Evropská politika 1648-1914. Praha, 1999.

Požadavky

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; úspěšně složený test; prostudovaná doporučená literatura.

Garant

doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Michal Ulvr, Ph.D.PhDr. Michal Ulvr, Ph.D.