Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vyb.kap. z novodobých dějin českých 1 (KHI / VC1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHI / VC1 - Vyb.kap. z novodobých dějin českých 1, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět je věnován aktuálně zvolenému tématu z novověkých dějin českých; cyklus přednášek seznamuje s novými poznatky vědeckého výzkumu. Konkrétní název přednášky je zveřejněn na nástěnce KHI.

Získané způsobilosti

Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.

Literatura

Kvaček, R. České dějiny II. Praha, Práce 2002.

Požadavky

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; úspěšně složený test; prostudovaná doporučená literatura.

Garant

Mgr. Kateřina Lozoviuková, Ph.D.

Vyučující

prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.Mgr. Kateřina Lozoviuková, Ph.D.PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.Mgr. Václav Ulvrprof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.Mgr. Václav Ulvr