Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový seminář (práce k Bc) (KMD / VBS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMD / VBS - Výběrový seminář (práce k Bc), Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Diskuse k jednotlivým zadaným bakalářským pracím a konzultace. V tomto předmětu jsou podávány individuální konzultace ke zpracování závěrečnébakalářské práce, konzultuje se s jednotlivými studenty:Vysvětlení účelu bakalářské práce.Konzultace ke grafickému zpracování.Diskuse o přístupu k řešení a o dosažených výsledcích.Zhodnocení výsledků jednotlivých prací.-----Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 3 hodiny/semestr

Získané způsobilosti

Seminář má napomoci při přípravě bakalářské práce. Důraz je kladen na osobní konzultace k bakalářské práci.

Literatura

Dle tématu bakalářské práce.

Požadavky

Aktivní účast na seminářích.

Garant

RNDr. Václav Finěk, Ph.D.