Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový seminář (KMD / VBSK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMD / VBSK - Výběrový seminář, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Rozbor úloh matematických olympiád a dalších soutěží na základních školách a nižším stupni středních škol. Rozdělení úloh. Ukázky vzorových řešení. Návrhy nových metod řešení a je-jich samostatné zpracování ve formě referátů.Semináře:1. Rozdělení úloh. Ukázky úloh a jejich zařazení. Rozdělení metod řešení.2. Matematické soutěže na základní škole - Pythagoriáda, matematická olympiáda a další matematické soutěže. Rozbor úloh, typy, zařazení.3. Samostatné referáty studentů - řešení a tvorba úloh.4. Algebraické úlohy určovací, důkazové, slovní - ukázky úloh, rozbor úloh.5. Algebraické úlohy určovací, důkazové, slovní - samostatné referáty studentů - řešení a tvorba úloh.6. Aritmetické úlohy - určovací, důkazové - ukázky úloh, rozbor úloh.7. Aritmetické úlohy - samostatné referáty studentů - řešení a tvorba úloh8. Geometrické úlohy- určovací, důkazové, pomocí množin bodů či zobrazení - ukázky úloh, rozbor úloh.9. Geometrické úlohy - samostatné referáty studentů - řešení a tvorba úloh10.Kombinatorické problémy - ukázky z testů, typy, metody řešení11.Kombinatorické problémy - řešení a tvorba úloh12.Algebrogramy - metody řešení.13.Prezentace zpracovaných problémů14.Rezerva.

Získané způsobilosti

Hledání nových přístupů a metod řešení problémů. Organizace matematických soutěží (Olympiáda, Pythagoriáda, Klokan) a rozbor jejich úloh.

Literatura

Moravčík, J. - Vyšín, J.:. Dvacet pět let matematické olympiády v Československu. Praha, ÚV MO, 1976. Koman, M. - Vyšín, J.:. Malý výlet do moderní matematiky. Praha, Mladá fronta, 1972. Hecht, T. - Sklenáriková, Z.:. Metódy riešenia matematických úloh. Bratislava, SPN, 199. Vyšín, J. Vybrané úlohy z matematických olympiád. Kategoria Z. Bratislava, SPN, 1997. Zedek, M. a kol.:. Vybrané úlohy z matematických olympiád. Kategorie B, C. SPN, 1979.

Požadavky

Docházka na seminář, samostatné výstupy studentů na semináři - rozbor úloh z matematických soutěží z hlediska různých metod řešení a didaktického postupu při řešení úloh, odevzdání semestrální práce - vyřešení zadané úlohy z matematické olympiády. Učební osnovy základní a obecné školy, základní metody řešení úloh na středoškolské úrovni.

Garant

doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.