Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntaktická cvičení NJ 1 (KNJ / MC1N)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KNJ / MC1N - Morfosyntaktická cvičení NJ 1, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Problematika určování slovních druhů, morfematická analýza slov, určování gramatických kategorií sloves, časování sloves, systém časů, infinitní a participiální konstrukce, slovesný modus a rod, funkční slovesa.

Získané způsobilosti

Nárůst odborné a jazykové kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.

Literatura

DREYER, H. - SCHMITT, R. (1991): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München. DUDEN, Band 4 (2005): Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. 7., völlig neu erarbeitete und erweiterte Auflage. Hrsg. Von der Dudenredaktion. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich. HELBIG - BUSCHA (1992): Übungsgrammatik Deutsch. Langenscheidt: Leipzig, Berlin, München, Wien, Zürich, New York.

Požadavky

Aktivní spolupráce v hodině, úspěšné zvládnutí dílčích úkolů, 75% účast v semináři. Požadavky se mohou aktuálně lišit. Úplné a aktuální informace jsou uvedeny v sylabech na webových stránkách katedry německého jazyka http://www.fp.tul.cz/knj/novyweb/materialy/hasikova

Garant

Tilo Weber

Vyučující

PhDr. Naďa MatouchováTilo Weber