Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntaktická cvičení NJ 2 (KNJ / MC2N)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KNJ / MC2N - Morfosyntaktická cvičení NJ 2, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Gramatické kategorie substantiva, problematika přidělování rodu německým substantivům. Člen a zájmeno jako průvodci a zástupci substantiva. Adjektivum, jeho deklinace a komparace. Kategorie Zahladjektiv. Adverbium, konjunkce, částice. Předložka v němčině.

Získané způsobilosti

Nárůst odborné a jazykové kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.

Literatura

DREYER, H. - SCHMITT, R. (1991): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München. DUDEN, Band 4 (2005): Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. 7., völlig neu erarbeitete und erweiterte Auflage. Hrsg. Von der Dudenredaktion. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich. HELBIG, G. - BUSCHA, J. (1992): Übungsgrammatik Deutsch. Langenscheidt: Leipzig, Berlin, München, Wien, Zürich, New York.

Požadavky

Aktivní spolupráce v hodině, úspěšné zvládnutí dílčích úkolů, 75% účast v semináři. Požadavky se mohou aktuálně lišit.

Garant

Tilo Weber

Vyučující

PhDr. Naďa MatouchováTilo Weber