Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax NJ 2 (KNJ / MS2E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KNJ / MS2E - Morfosyntax NJ 2, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Gramatické kategorie substantiva, valence substantiva, sémantická, morfologická a syntaktická klasifikace substantiv. Přidělování rodu německým substantivům. Člen a zájmeno jako průvodci a zástupci substantiva. Adjektivum. Kategorie Zahladjektiv. Adverbium, konjunkce, částice. Předložka v němčině.

Získané způsobilosti

Nárůst odborné a jazykové kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.

Literatura

BUSSMANN, H. (2002): Lexikon der Sprachwissenschaft. 3. aktual. u. erw. Aufl. Stuttgart. DUDEN, Band 4 (2005): Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. 7., völlig neu erarbeitete und erweiterte Auflage. Hrsg. Von der Dudenredaktion. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich. HELBIG, G. - BUSCHA, J. (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Langenscheidt: Leipzig, Berlin, München, Wien, Zürich, New York. EISENBERG, P. (1998/99): Grundriss der deutschen Grammatik. 2 Bde (Bd. 1: Das Wort, Bd. 2: Der Satz) Metzler: Stuttgart. ENGEL, U. (1996): Deutsche Grammatik. Heidelberg. ERBEN, J. (1996): Deutsche Grammatik. Ein Abriss. Berlin. WEINRICH, H. (2003): Textgrammatik der deutschen Sprache. Zürich: Hildesheim.

Požadavky

úspěšné absolvování 2 ze 3 testů (75% správnost)

Garant

Tilo Weber

Vyučující

PhDr. Naďa Matouchová