Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie výchovy (KPP / FVYE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPP / FVYE - Filozofie výchovy, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Povaha pedagogické vědy a filozofie výchovy.2. Pedagogika jako věda empirická a normativní.3. Edukace jako popis reality, nebo její přetváření?4. Kognitivní, hodnotový a afektivní aspekt výchovy.5. Podstata výchovy ve vztahu k člověku, jaký smysl má v jeho životě.6. Podstata výchovy ve vztahu ke společnosti.7. Vztah výchovy a ekonomiky. Vztah výchovy a zdraví.8. Vztah výchovy a způsobu života ve volném čase.

Získané způsobilosti

Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna:1. Porozumět obsahu předmětu Filozofie výchovy2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti

Literatura

DOROTÍKOVÁ, S. Hodnoty a výchova. Praha, 2001. PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. Praha : Portál, 2000. PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava : Amosium servis, 1995. HORÁK, J.; KRATOCHVÍL, M.; PAŘÍZEK, V. Základy pedagogiky. Liberec : TU, 2001. BREZINKA, W. Filozofické základy výchovy. Praha, 1996. BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998. LORENZ, K. 8 smrtelných hříchů. Praha : Pyramida, 1980.

Požadavky

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní:1. aktivní účast na kurzu2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů3. četba odborné literatury4. vypracování odborné semestrální práce5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu

Garant

doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D.PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D.