Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální speciálně pedag. legislativa (KSS / KUL)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSS / KUL - Aktuální speciálně pedag. legislativa, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Strategické cíle v oblasti vzdělávání v České republice a Evropské uniiVzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolních zařízeních, vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v základních a středních školáchStrategické cíle v oblasti zvýšení zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce v České republice a Evropské uniiPolitika zaměstnanosti v České republicePoradenství v oblasti vzdělávání, v sociální oblasti, v oblasti zaměstnávání

Získané způsobilosti

Předmět je zaměřen na seznámení studentů s aktuálně platnou legislativou týkající se vzdělávání, zaměstnávání, poradenství a sociálního zabezpečení osob se speciálními potřebami v širším kontextu celospolečenských změn. Studenti budou vycházet ze strategických dokumentů při pochopení záměrů vzdělávací politiky, politiky zaměstnanosti a sociální péče u osob se speciálními potřebami.

Literatura

Jabůrková, V. Pedagogický pracovník mezi paragrafy. Olomouc, Hanex, 2005. ISBN 80-85783-55-X.VESELÁ,R. Právo pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení. Kunovice, EPI, 2009. ISBN 978-80-7314-178-3.MATOUŠEK, O. A KOL. Sociální služby. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-310-9.KAŠÍK, E. Školská legislativa. Kunovice, EPI, 2008. ISBN 978-80-7314-142-4.KÖNIG, P. Učebnice evropské integrace 80-7364-022-8. Brno, 2006. ISBN 80-7364-022-8.

Požadavky

Pro získání zápočtu student vypracuje semestrální práci na téma zadané vyučujícím předmětu a v rozsahu dle pokynů vyučujícího s cílem ověření znalostí studentů získaných samostudiem. Získání zápočtu je podmínkou účasti na zkoušce. Požadavky zkoušky stanoví vyučující předmětu.

Garant

doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.