Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční gramotnost (KSS / MXDL)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSS / MXDL - Finanční gramotnost, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Základní pojmy a problémy finanční gramotnosti.Ekonomické aspekty finanční gramotnosti.Právní aspekty finanční gramotnosti.Intervence sociální práce v oblasti finanční gramotnosti.Dluhové poradenství v sociální práci.

Získané způsobilosti

Cílem disciplíny je seznámit studenty se základním pojmoslovím a problematikou tzv. finanční a v širším pojetí také ekonomické gramotnosti. Ekonomická gramotnost zde bude považována za obecnější kontext gramotnosti finanční, která bude pojímána jako specifická dovednost založená na znalostech z oblasti ekonomie, práva a poradenství. Studenti si osvojí dovednost aplikovat jednotlivé poznatky a dovednosti finanční gramotnosti do oblasti sociální práce a jednotlivých situací typických klientských skupin sociální práce. Studenti porozumí možnostem využití daných dovedností v co nejširším spektru sociální práce. Absolvování disciplíny umožní studentům orientovat se v kompetencích dluhového poradce, seznámit se s možnostmi aktivního využívání zásad a poznatků dluhového poradenství v sociální práci.

Literatura

ŠKVÁRA, M. Finanční gramotnost. Praha, 2011. ISBN 978-80-904823-0-2.KLÍNSKÝ, P. , CHROMÁ, D. , TESAŘOVÁ, S. , JANÁK, M. Finanční gramotnost. Obsah a příklady z praxe škol. Praha: NUOV, 2008. ISBN 80-87063-13-2.KLÍNSKÝ, P. , CHROMÁ, D. Finanční gramotnost, úlohy a metodika. Praha: NUOV, 2009. ISBN 80-87063-26-2.DVOŘÁKOVÁ, Z., SMRČKA, L. Finanční vzdělávání pro střední školy: se sbírkou řešených příkladů na CD. Praha: C.H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-008-9.http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Narodni_strategie_Financniho_vzdelavani_MF2010.pdfhttp://www.nuov.cz/uploads/SBFG_finalni_verze.pdf

Požadavky

Pro získání zápočtu je nutná účast na semináři a zpracování semestrální práce. Další požadavky specifikuje vyučující předmětu.

Garant

PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.