Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízené mechanické systémy (KMP / RMS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMP / RMS - Řízené mechanické systémy, Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Metody analytické mechaniky (1. část - soustavy s tuhými a poddajnými členy, modely, pohybové rovnice)2. Metody analytické mechaniky (2. část - numerická řešení pohybových rovnic, výpočetní software)3. Problematiky pohonů pracovních členů mechanismů (klasické a elektronické mechanismy)4. Zdvihové závislosti a úvod do řešení vačkových mechanismů, dynamické vlastnosti zdvihových závislostí5. Kinematická analýza a syntéza klasických složených vačkových mechanismů6. Kinetostatické řešení mechanismů s klasickou a elektronickou vačkou7. Diskrétní dynamické modely klasických vačkových mechanismů s poddajnými členy8. Diskrétní dynamické modely elektronických vačkových mechanismů s poddajnými členy9. Problematika rušivého reziduálního kmitání klasických a elektonických vačkových mechanismů10. Mechatronická řešení pohonů pracovních členů mechanismů (mechatronický diferenciál)11. Realizace zdvihových závislostí v řídicím systému elektronické vačky12. PLC systému elektronické vačky a metodika aplikací elektronických vaček, charakteristické aplikace13. Vybrané konstrukční prvky mechanismů s elektronickou vačkou14. Konstrukce a výroba klasických vačkových mechanismů

Literatura

Technická norma. Bewegungsgesetze für Kurvengetriebe, VDI 2143, Okt.1980. Juliš K., Brepta R. Mechanika II. díl. Dynamika. Technický průvodce 66. SNTL, 1987. Jirásko P. Metodika aplikací elektronických vaček v pohonech pracovních členů mechanismů výrobních strojů. Disertační práce FM (Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií) TUL 2010. Souček P.:. Servomechanismy ve výrobních strojích, ČVUT Praha, 2004. Nekvinda, M. a kol. Úvod do numerické matematiky, SNTL 1976. Koloc Z., Václavík M. Vačkové mechanimy. SNTL 1988.

Garant

Ing. Petr Jirásko, Ph.D.

Vyučující

Ing. Petr Jirásko, Ph.D.Ing. Petr Jirásko, Ph.D.