Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a ekonomika výroby (KOM / REV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KOM / REV - Řízení a ekonomika výroby, Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Pro řízení strojírenské výroby jsou zásadní ekonomická hlediska, při výuce předmětu se proto studenti seznamují se základními poznatky v oblastech operativního řízení výroby, řízení výrobních provozů, technické a technologic-ké přípravy výroby a technické obsluhy výroby. Předmět rovněž seznamuje studenty se "Štíhlou výrobou", "Výrobním systémem Toyoty" (JIT, JIDOKA, KAIZEN). Znalostní součástí jsou také produkční systémy: MRP, MRPII, OPT, KANBAN.

Získané způsobilosti

Pro řízení strojírenské výroby jsou zásadní ekonomická hlediska, při výuce předmětu se proto studenti seznamují se základními poznatky v oblastech operativního řízení výroby, řízení výrobních provozů, technické a technologic-ké přípravy výroby a technické obsluhy výroby. Předmět rovněž seznamuje studenty se "Štíhlou výrobou", "Výrobním systémem Toyoty" (JIT, JIDOKA, KAIZEN). Znalostní součástí jsou také produkční systémy: MRP, MRPII, OPT, KANBAN.

Literatura

Imai, M. Gemba kaizen. Řízení a zlepšování kvality na pracovišti. Computer Press. Brno. 2008. 312 s. ISBN 80-251-0850-3. MatějkaM.,Matějka,M.:. Management by ROI. Praha: Oeconomica (skriptum VŠE), 2005. 1.vyd. 324 str. ISBN 80-245-0969-5. Harald,S.-Harung,jr. Management nového tisíciletí. Praha:IKAR, 2004. 1.vyd. 294 s. ISBN: 80-249-0313-X. Leščišin, M. a kol. Manažment předvýrobních etap. VŠE v Bratislave 1991, 1.vyd., 172 str., skriptum, ISBN 80-225-0256-1. Líbal,V. a kol. Organizace a řízení výroby. SNTL Praha 1989, 7.vydání, 560.str., ISBN 80-03-00050-5. Chase,R.B., Aquilano,N.J. Production and Operations Management. 7. vydání, Chicago, IRWIN 1995, 853 str., ISBN 0-256-14023-5. Tomek,G.,Vávrová,V. Řízení výroby a nákupu, Praha: GRADA publishing 2007, s.378.ISBN 978-80-247-1479-0. Liker, J.K. Tak to dělá Toyota, vyd. 1., Praha, Management Press, 2008 dotisk. ISBN 978-80-7261-173-7. Kavan,M. Výrobní a provozní management. GRADA Praha 2002, 1.vyd., 424 str., ISBN 80-247-0199-5. Drucker, P.F. Výzvy managementu pro 21. století. Praha, 2001.

Požadavky

Aktivní účast na cvičeních, vyhovující znalosti při ústních a písemných kontrolách studia, vyhovující vypra-cování seminárních prací, absence max. 20%.

Garant

doc. Ing. Jan Jersák, CSc.

Vyučující

Ing. Jiří Lubina, Ph.D.Ing. Jiří Lubina, Ph.D.