Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení výrobních systémů (KSA / RVS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / RVS - Řízení výrobních systémů, Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

PŘEDNÁŠKY:1. Požadavky na moderní výrobní systémy.2. Štíhlé principy řízení výroby - Toyota production system. Metodický postup navrhování výrobních systémů.3. Metody simultánního inženýrství (QFD,FMEA a DOE).4. Využití vybraných nástrojů průmyslového inženýrství - 5S, SMED, MTM/MOST, POKA-YOKE,TPM, aj.5. Návrh struktury a prostorového uspořádání výroby,ergonomie pracoviště.6. Rozvrhování výroby.7. Počítačová podpora.8. Technické prostředky v řízení moderních výrobních systémů (struktura řídících systémů CNC strojů, servopohony, řízení pomocí PLC automatů).OKRUHY CVIČENÍ:1. Příklady, ukázky realizovaných projektů výrobních systémů.2. Metody simultánního inženýrství - procvičení (QFD,FMEA a DOE)3. Využití vybraných nástrojů průmyslového inženýrství - procvičení.4. Počítačová simulace - základy využití simulačního systému Witness.5. Konzultace semestrální práce: Případová studie - návrh výrobního systému.

Získané způsobilosti

Studenti získají teoretické poznatky a praktické dovednosti z oblasti řízení moderních výrobních systémů.

Literatura

Liker, J.:. Tak to dělá Toyota, Management Press 2007. Imai, M.:. Gemba Kaizen. Computer Press 2005.

Požadavky

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování semestrální práce.

Garant

doc. Dr. Ing. František Manlig

Vyučující

doc. Dr. Ing. František Manligdoc. Dr. Ing. František Manlig