Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení projektu (KST / RIP1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KST / RIP1 - Řízení projektu, Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah přednášekÚvod - projektový management.Kategorie a definice projektů.Zásady a postup projektování.Fáze plánování a řízení projektů.Organizace projektového managementu (čistý projektový management, maticová organizace).Manažer projektu a projektový tým.Studie proveditelnostiCíle projektu. Hlavní a dodatečné cíle. Princip SMART.Věcná dekompozice. Koncové prvky.Organizační dekompozice. Matice zodpovědnosti.Časové plánování v projektovém managementu.Analýza příležitostí a rizik.Efektivnost a návratnost investic.Systém řízení realizace projektu.Vyhodnocení projektu.Obsah cvičeníPoužití softwarové aplikace pro řízení projektůZpracování jednoduchého projektu.Zpracování projektu v týmu - inovace výrobku.Zpracování projektu v týmu - transfer výroby.

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.

Literatura

Kerzner, H. Applied Project Management: Best Practices on Implementation. New York, John Wiley a Sons, 1997. Kerzner, H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. New York, John Wiley a Sons, 1997. FIALA, P. Projektové řízení - modely, metody, analýzy. Praha, Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-24-X.Skalický, J. - Vostřacký, Z. Projektový management. Plzeň, ZČU, 2000. NĚMEC, V. Projektový management. 1. vyd. Praha, Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0392-0.DOLANSKÝ, V., MĚKOTA, V. a NĚMEC, V. Projektový management. 1. vyd. Praha, Grada Publising, 1996. ISBN 80-7169-287-5.Rosenau, M.D. Řízení projektů. Praha, Computer Press, 2000. Hyndrák, K. Vytváříme projekty v programu MS Project 2000. Praha, Computer Press, 2000.

Požadavky

Zápočet: Alespoň 75 % aktivní účasti na cvičeních, vypracování samostatných prací.Zkouška: Písemná a ústní část

Garant

Ing. Petr Lepšík, Ph.D.

Vyučující

Ing. Petr Lepšík, Ph.D.Ing. Petr Lepšík, Ph.D.