Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řídicí systémy vozidel (KVM / RSV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVM / RSV - Řídicí systémy vozidel, Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah přednášek:Systémy jednotlivých ústrojí motorových vozidel a mobilních pracovních strojů - roz-dělení a charakteristika hlavních skupin (varianty uspořádání hnacího ústrojí: pohonná jed-notka - převodové ústrojí - jízdní ústrojí, řídicí ústrojí, brzdicí ústrojí, různé varianty pracov-ního ústrojí mobilních pracovních a speciálních strojů). Popis funkce ústrojí a agregátů moto-rových vozidel, jejich stavba, prostředky řízení a regulace.Řídicí a regulační technika v systémech motorových vozidel (charakteristiky řízení a funkce regulátorů, adaptivní řízení a řízení dle účelové funkce), klasifikace veličin. Typy re-gulačních obvodů (regulace polohy, regulace rychlosti, regulace tlaku - schémata). Řídicí elektronika a snímače měřených veličin (poloha, úhel, rychlost, otáčky, tlak, síla), obvody pro zpracování signálu.Mechanické, hydraulické, pneumatické a elektrické prvky a jejich kombinace v kon-strukci výkonových členů (členy pro ovládání parametrů pohonné jednotky, převodového a dalších ústrojí MV):- Převodová ústrojí (řadicí a ovládací prvky různých typů převodů, zejm. mechanických, hydrodynamických a hydrostatických).- Brzdicí ústrojí a ústrojí pro stabilizaci pohybu (prvky protiblokovacích brzdných systémů, protiprokluzových systémů a systémů jízdní stability).- Řízení kol a podvozků (systémy směrového řízení, posilového řízení s proměnným účin-kem, řízení více naprav, řízení podvozků s aktivními prvky, systémy odpružení a jejich ří-zení).- Pracovní ústrojí pracovních, komunálních a jiných mobilních strojů (zdvihací, nakládací, čisticí a další ústrojí - aplikace elektrohydraulických prvků v obvodech).- Zabezpečovací a ochranné systémy (systémy pro ochranu před zneužitím vozidla, systémy a prvky pasivní bezpečnosti.- Navigační, informační a komunikační systémy vozidel.Řízení a verifikace činnosti (funkce) a diagnostika jednotlivých ústrojí, kritéria řízení, skladba řídicích systémů pro ústrojí vozidel a mobilních pracovních strojů. Logistika funkcí. Cíle řízení hnacího ústrojí - optimalizace řízení s ohledem na typ pohonné jednotky a převo-dového ústrojí. Cíle řízení ostatních ústrojí - volba účelové funkce:- jízdního ústrojí a řídicího ústrojí (řízení podvozku a kol),- pracovního ústrojí,- brzdicího a stabilizačního ústrojí,- zabezpečovacího ústrojí (zařízení pro ochranu před zneužitím, systémy pasívní bezpečnos-ti) ad.Konstrukční předpoklady, skladba výkonových, řídicích a pomocných obvodů a prv-ků. Volba komponent a konstrukce uzlů s ohledem na funkci a stavbu vozidla (hlavní uzly a vozidlové příslušenství automobilů a mobilních pracovních strojů - jako jsou pohonné jednot-ky a převodovky, posilová řízení a řízení kol, brzdové, protiblokovací a protiprokluzové sys-témy, systémy pro řízení podvozku ap.). Přehled konstrukcí systémů ve stavbě motorových vozidel.Semináře:1. Základy dynamiky jízdy2. Hnací ústrojí a typy převodů3. Kola a pneumatiky, požadavky4. Směrové řízení, typy posilovačů řízení5. Brzdy a brzdové systémy (stabilizační systémy - ABS, ESP)6. Zkoušení vozidel

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.

Literatura

BOSCH a kol. autorů:. Automotive Handbook. Robert Bosch. Plochingen. 2004. ISBN 0-7680-1513-8. VLK, F.:. Diagnostika motorových vozidel, Brno. 2006. ISBN: 802397064X. GILLESPIE, T.D.:. Fundamentals of Vehicle Dynamics. SAE. Warrendale.1992. ISBN 1-56091-199-9. PROKEŠ, J. - VOSTROVSKÝ, J.:. Hydraulické a pneumatické mechanizmy. SNTL Praha. 1988. BOSCH:. Protiblokovací systémy ABS. Robert Bosch, Praha 1998. REXROTH. Příručka hydrauliky. Lohr am Main. 1989 a další. VLK, F.:. Příslušenství vozidlových motorů. Nakladatelství a vydavatelství VLK Brno. Brno 2002. REXROTH. RE 00 152 Hydraulic valves for mobile applications. REXROTH. RE 00 153 Hydraulic cylinders and accessories. REXROTH. RE 00 155 Proportional and Servo valves, Control Systems, Electronic components. SIEMENS. Siemens Automotiv (Technology Workshop, June 2000). PIVOŇKA, J. a kol.:. Tekutinové mechanizmy. SNTL Praha. 1987. &, &.

Požadavky

Požadavky:Absolvování předmětu, zpracování semestrální práceZkouška má písemnou a ústní část

Garant

doc. Ing. Miroslav Malý, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Miroslav Malý, CSc.doc. Ing. Miroslav Malý, CSc.