Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vozidlové motory (KVM / VM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVM / VM - Vozidlové motory, Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. Rozdělení VM a základní principy. Spalovací motor jako tepelný stroj. Výhody a nevýhody spalovacích motorů.2. Základní parametry PSM, jejich energetická bilance. Charakteristiky PSM (rychlostní, zatěžovací a úplné).3. Paliva pro PSM. Vlastnosti kapalných paliv (benzin, nafta, alkohol, olej), plynných paliv (propan-butan, zemní plyn, vodík).4. Tvorba směsi paliva se vzduchem. Termochemie, stechiometrické spalovací rovnice, teoretická spotřeba vzduchu, výhřevnost směsi a množství spalin. Součinitel přebytku vzduchu a plnící (dopravní) účinnost.5. Idealizované pracovní oběhy PSM (izochorický, izobarický a smíšený). Odvození tepelné účinnosti, přenosu tepel, práce a středního tlaku.6. Skutečné oběhy PSM. Odlišnosti parametrů reálných cyklů od ideálních (reálný plyn, ztráty netěsnostmi, disociací, přenosů tepel apod.).7. Problematika výpočetních postupů. Vibeho funkce. Simulace a modelování spalování (jedno a více dimenzionální modely).8. Časování rozvodových orgánů. Regulace zatížení. Nízkotlaká indikace tlaku ve válci.9. Mechanická účinnost motorů. Iniciace a proces spalování v zážehových a vznětových motorech. Poruchy spalování.10. Životní prostředí a motory. Škodliviny ve výfukových plynech (měření, legislativa a redukce).11. Kinematika a dynamika klikového mechanizmu PSM. Vyvažování motorů od rotačních a posuvných hmot.12. Uspořádání ventilů a vačkového hřídele (OHV, OHC, DOHC). Umístění zapalovací svíčky, vstřikovače, ventilů v hlavě válců. 2-dobých motorů.13. Wankelův spalovací motor s rotačním pístem. Spalovací plynová turbina ( porovnání jednohřídelové a dvouhřídelové turbina).14. Stirlingův motor. Elektromotory pro vozidla.Cvičení:1. Úvodní test do předmětů VM a DMT.2. - 3. Základní parametry PSM, výkonová a energetická bilance, vliv okolních podmínek.4. - 5. Uhlovodíková paliva - výpočet výhřevnosti paliva, směsi; množství spalin; teoretické množství vzduchu.6. - 7. Součinitel přebytku vzduchu a dopravní účinnost.8. - 9. Laboratoř - měření pro první semestrální práci.10. - 11. Idealizované pracovní oběhy PSM, zadání druhé semestrální práce.12. Kinematika a dynamika částí klikového mechanismu PSM, vyvažování.13. Wankelův motor.14. Udělování zápočtůbližší informace o obsahu předmětu naleznete na www.kvm.tul.cz

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.

Literatura

HEISLER,H.:. Advanced engine technology, SAE Int. Great Britain 2002. BARTONÍČEK,L.:. Konstrukce pístových spalovacích motorů, VŠST Liberec 1992. SCHOLZ,C.:. Konstrukční projekt pístového spalovacího motoru, TUL Liberec 2003. KOŠŤÁL,J.-SUK,B.:. Pístové spalovací motory. SNTL Praha 1973. MACEK,J.-SUK,B.:. Spalovací motory I., ČVUT Praha 1994. KOŽOUŠEK,J.:. Teorie spalovacích motorů, SNTL 1978. BEROUN,S.-SCHOLZ,C.:. Základy teorie vozidel a pístových spalovacích motorů. Liberec, 1999, 1999.

Požadavky

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních. Vypracování semestrálních prací.Zkouška: ústní

Garant

prof. Ing. Celestýn Scholz, Ph.D.

Vyučující

Ing. Pavel Brabec, Ph.D.prof. Ing. Celestýn Scholz, Ph.D.Ing. Pavel Brabec, Ph.D.