Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vozidla I (KVM / VOZ1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVM / VOZ1 - Vozidla I, Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. ÚVOD - Forma a toky energie, způsoby přeměny energie, typy převodových ústrojí, vývoj z hlediska ovládání a řízení, výhody a nevýhody, použitelnost u různých typů KDMS, perspektivy.2. MECHANICKÉ PŘEVODYMechanická převodová ústrojíÚvod do charakteristik PÚPÚ s tuhou kinematickou vazbouJednoduchá planetová soukolí a složené planetové mechanismyMechanika ozubených a planetových soukolíVšeobecné členění oPHřídelové oPPlanetové oP3. HYDRAULICKÉ PŘEVODYTeorie hydraulických převodů. Mechanismus přenosu energie. Hydrodynamický a hydrostatický přenos energie. Fyzikální základy a princip činnosti hydraulických strojů (princip činnosti hydrostatických a hydrodynamických stro-jů). Základní fyzikální vlastnosti kapalin.- HYDROMECHANICKÉ PŘEVODYHydrodynamické převodyHydrodynamické spojkyHydrodynamické měničeHydromechanické převodyHydromechanické stupňové převodovky- HYDROSTATICKÉ PŘEVODYHydrostatické převodyTepelná bilance HsPNeustálené (přechodové) jevy.Prvky a převodníkySkladba obvodů pro KDMSSystémy (hydraulické) KDMS.Konstrukce hnacích, řídicích a pracovních ústrojí KDMSCvičení:Základní pojmy, orientace ve schématech. Přenos energie a výkonu - parametry. Rovnovážné rovnice, stanovení momentových a rychlostních poměrů.1. Stupňové převodovky hřídelové - klasifikace, kinematické, momentové a energetické poměry, strukturní kódy, identifikace. Větvení toku u převodu s diferenciálem a bez diferenciálu. Stupňové převodovky planetové - klasifi-kace, kinematické, momentové a energetické poměry, strukturní kódy, identifikace.2. Základní typy měničů - řešení výstupních charakteristik. Spolupráce HdM se spalovacím motorem - stanovení hlavních rozměrů, přizpůsobení charakteristiky atd.3. Skladba obvodů HsP, orientace ve schématech, volba konstrukčních prvků, charakteristiky prvků, převodníků a HsP. Řízení parametrů HsP - laboratoř. Systémy přestavování geometrického objemu hydrogenerátoru, způsoby regulace parametrů. Větvení výkonu, bilance výkonu KDMS. Výpočtové stanovení přenosu rychlosti a momentu u HsP, vliv účinnosti. Tepelná bilance hydrostatických převodů, volba chladičů.Semináře:- Přenos energie (přenos výkonu a přeměna energie, přenos tepla).- Hnací ústrojí, funkce, uspořádání, komponenty.- Přenos: účinnost, momentový převodový poměr a kinematický převodový po měr- Hydrostatický převod mobilních strojů, přenos energie v hydraulických obvodech.- Chlazení oleje (přestup tepla z motoru a převodovky).- Řízení rychlosti (hnacích kol).- Aplikace hydrauliky v mobilních strojích - hydrostatický převod (semestrální práce)- Mechanické převody: manuální a automatické převody (hřídelové převodovky, planetové převodovky).

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.

Literatura

LECHNER, G. ? NAUNHEIMER, H.: . Automotive Transmissions (Fundamentals, Selection, Design and Application). 1999. MORAVEC, V. ? DEJL, Z. - NĚMEČEK, M. ? FOLTA, Z. ? HAVLÍK, J. Čelní ozubená kola v převodovkách automobilů. 2009. PROKEŠ, J. - VOSTROVSKÝ, J. Hydraulické a pneumatické mechanizmy. 1988. VOSTROVSKÝ, J. Hydraulické a pneumatické mechanizmy. 1988. CERHA J. Hydraulické a pneumatické systémy I. 2006. BLÁHA, J. - BRADA, K. Hydraulické stroje. 1992. KOPÁČEK, J. Hydrostatické převodové mechanismy. 1986. ŠALAMOUN, Č. Motorová vozidla IV. 1991. KOPÁČEK, J. Pohony. 1986. BUŘIČ , Z. - HRUBEŠ, M. - SUK, B. Pohony a přenosy I. 1987. HELLER, J. Pohony a přenosy II. 1987. KRATOCHVÍL, C. - MALENOVSKÝ, E. Pohony strojních soustav. VUT Brno, 1990. Vlk, F. Převodová ústrojí motorových vozidel. 2006. Příručka Robert Bosch GmbH ? SAE: ?AUTOMOTIVE HANDBOOK? . 2004. REXROTH - Příručka hydrauliky. Lohr am Main. 1989. REXROTH ? RE 00 152 Hydraulic valves for mobile applications. REXROTH ? RE 00 153 Hydraulic cylinders and accessories. REXROTH ? RE 00 155 Proportional and Servo valves, Control Systems, Electronic components . KOPÁČEK, J. Technická diagnostika hydraulických mechanismů. 1986. PIVOŇKA, J. a kol. Tekutinové mechanizmy. 1987. ACHTENOVÁ, G. ? TŮMA, V. Vozidla s pohonem všech kol. 2009.

Požadavky

a) Pro získání zápočtu je nutné absolvovat praktická cvičení v laboratoři, vypracovat a odevzdat semestrální práce a obhájit výsledky.b) Absolvování předmětu předpokládá vykonání předmětové zkoušky. Zkouška se skládá z části písemné (obsáhlý test, příp. výpočet několika příkladů) a ústní.

Garant

doc. Ing. Miroslav Malý, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Miroslav Malý, CSc.Ing. Robert Voženílek, Ph.D.doc. Ing. Miroslav Malý, CSc.Ing. Robert Voženílek, Ph.D.