Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti (KHT / JAK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHT / JAK - Řízení jakosti, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Témata přednášek1. Vývoj koncepce jakosti, definice jakosti, historie, přehled problémů. Inženýrství jakosti, terminologie, cena za jakost. On-line a off line řízení jakosti.2. Variabilita procesů, příčiny variability, modely, diagnostika.3. Statistické přejímky - rozdělení, operativní charakteristika, hypergeometrické, binomické a Poissonovo rozdělení.4. Konstrukce přejímacích plánů srovnáváním - bezopravné přejímky.5. Konstrukce přejímacích plánů srovnáváním - opravné přejímky, konstrukce přejímacích plánů měřením.6. Regulační diagramy, obecné zásady, rozdělení, porušení předpokladů.7. Shewhartovy regulační diagramy.8. Regulační diagramy pro zešikmená data.9. Regulační diagramy CUSUM a EWMA.10. Regulační diagramy pro několika znaků jakosti - Hotellingovy regulační diagrmy.11. Další regulačí diagramy - cílové, standardizované atd.12. Určování vlivu faktoru na sledovaný znak jakosti. Analýza rozptylu, jednofaktorová a dvoufaktorová.13. Plánování experimentů, faktorové experimenty, latinské čtverce.14. Analýza responzních ploch.

Získané způsobilosti

Student si osvojí znalosti z daného předmětu

Literatura

Tošenovský, J. - Noskievičová, D. Statistické metody pro zlepšování jakosti. MONTANEX, Ostrava 2000. Militký. Řízení jakosti. Elektronické podklady pro přednášky 2008. Mizuna, S. Řízení jakosti. Victoria Publishing, VŠE Praha, Praha 1992. Montgomery, D.C. to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, New York, 2005.

Požadavky

Zápočet: vypracování semestrální práceZkouška: písemná i ústní

Garant

prof. Ing. Jiří Militký, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D.doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D.